Protesterer etter sammenslåing: – Nei til kostbar samling av makt på få hender

JA TIL FORMANNSKAPSMODELLEN: Tillitsvalgte protesterer etter fylkestingets kontroversielle vedtak, og vil ikke ha parlamentarisme i den nye storregionen. På bildet er Tor Fredrik Olsen fra Parat, Karin Lisa Henriksen fra Parat, Lillian Iversen fra fagforbundet, og Aslak-Iver Gaup-Andresen fra Delta. Fagforbundet Troms mangler på bildet.

JA TIL FORMANNSKAPSMODELLEN: Tillitsvalgte protesterer etter fylkestingets kontroversielle vedtak, og vil ikke ha parlamentarisme i den nye storregionen. På bildet er Tor Fredrik Olsen fra Parat, Karin Lisa Henriksen fra Parat, Lillian Iversen fra fagforbundet, og Aslak-Iver Gaup-Andresen fra Delta. Fagforbundet Troms mangler på bildet.

Av
DEL

MeningerMotstanden til tvangsvedtaket gjort av Stortinget er stor i Troms og Finnmark.

Mest sannsynlig vil det bli store utfordringer med å skape tillit og god kultur på tvers av fylkesgrensene. Å skape en ny og god kultur med fokus på tillit er en av de viktigste oppgavene.

Gjennom media er vi blitt orientert om at en liten del av styret i Troms og Finnmark arbeiderparti har forhandlet fram en avtale for den nye fylkeskommunen med parlamentarisme som styringsform.

Vi som er de ansattes representanter mener at styringsformen bør være opp til våre folkevalgte politikere å avgjøre, gjennom sine fylkesting og fellesnemda som er valgt på demokratisk måte.

For best å kunne ivareta de ansatte gjennom denne prosessen og i tida framover vil vi tillitsvalgte anbefale formannskapsmodellen som styringsform.

 Dette fordi vi mener at de ansatte blir bedre ivaretatt i en formannskapsmodell.

-Formannskapsmodellen sørger for et konstruktivt samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjonen og folkevalgte politikere.

-Formannskapsmodellen åpner for at ansattes representanter kan være part i fylkesutvalg. Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett.

Parlamentarisme er en adskillig dyrere styringsform enn formannskapsmodellen. Tall vi ikke har fått kvalitetssikret antyder at ett fylkesråd koster nær det samme som et fylkesutvalg, og med åtte fylkesråder med sine rådgivere vil dette medføre en stor og unødvendig kostnad for den nye regionen.

Vi ønsker en god og kompetent administrasjon hvor medarbeidere er ansatt etter kvalifikasjonsprinsippet framfor å fylkesråder som parlamentarisme legger opp til.

 Forutsigbarhet og trygghet vil være essensielt for både de ansatte og befolkningen i den nye regionen, og dette mener vi er best ivaretatt i formannskapsmodellen.

Parlamentarisme gir åpenbart mer politisk makt på få hender, men vi mener at slik politisk makt bør settes til side til fordel for demokrati, åpenhet og trygghet når den nye regionen nå skal utformes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags