Yrkesforbud etter å ha gitt rein 45 stikk: – Jeg har aldri vært borti at noen bevisst påfører dyrene en slik lidelse

Nå er reineieren fra Karasjok dømt til yrkesforbud innenfor reindrifta og all annen dyreproduksjon for all fremtid.