Vil gi sykler plass med enveiskjøring

Mens Indrebyen har et godt sykkelveinett, er det bare et par stumper i Ytrebyen. Otto Strand mener dette kan løses med noen enkle grep.