Wisting er et felt som var ulønnsomt før koronapandemien, men som har blitt lønnsomt nå pga. oljeskattepakken i fjor sommer. I andre deler av landet brukes koronamidler til å videreutvikle framtidsrettet teknologi og etablere nye grønne næringer mens petroleumsnæringen sponses til lønnsomhet i nord.

Equinor har selv anslått at investeringskostnadene på Wisting-feltet vil være på ca. 55–75 milliarder. Driftskostnadene kommer på toppen av det. Men hvor lenge vil et prosjekt som må sponses til lønnsomhet kunne drive når Europa i større grad framover etterspør ikke-fossil energi? Kunne vi ha brukt pengene bedre?

LES OGSÅ: Ny avtale i hundremillionersklassen gir nye arbeidsplasser: – Veldig spennende for vår del

Innføringen av de midlertidige endringene i petroleum skatteregimet like før sommeren 2020 hadde som mål at aktiviteten skulle komme tilbake på nivået før pandemien i løpet av høsten 2020. På den måten skulle sysselsetting, verdiskaping, kompetanse og ressurser i bedriftene opprettholdes. Leverandørindustrien trengte en økende portefølje av prosjekter og i denne handlevognen er Wisting.

Staten vil betale ca. 50–70 milliarder kroner for utbyggingen av Wisting-feltet. Samtidig, i andre deler av landet, satses det på karbonfangstanlegg på Klemetsrud, havvind i Nordsjøen og batterifabrikk. Til prisen av 50 -70 milliarder kroner kunne man for eksempel bygget ut 10 karbonfangstanlegg eller 14 store havvindutbygginger ala Hywind Tampen og i alle fall finansiert elektrifiseringen av Melkøya.

LES OGSÅ: Vil ha driftsorganisasjonen til byen: – Det eneste rimelige er at det legges nært der aktiviteten skal foregå

Wisting og klimagassutslipp:

I programmet for konsekvensutredning ønsker Equinor å redusere klimagassutslipp med 40 % innen 2030, sammenlignet med 2005 nivået. For å klare det må karbonfangst og elektrifisering av feltet, som er langt ifra land, utredes videre. Det er positivt!

Likevel er FN og mange flere organisasjoner, tydelige på at hvis vi skal klare å begrense oppvarmingen av kloden til bare 1,5 grader, så har vi allerede funnet den oljen og gassen vi kan ta opp.

Hammerfest SV mener det er å gå med ryggen inn i framtiden å åpne nye felt og vil la Wisting ligge i ro. Vi vil heller bruke milliardene på å videreutvikle teknologi som øker karbonfangsten på eksisterende petroleums installasjoner, elektrifisering av Melkøya, solcelle energi og videreutvikle teknologi for hydrogenproduksjon, mer bølge- og tidevannsenergi og få mer kunnskap om havvind.

LES OGSÅ: «Vi forventer at den landbaserte driftsorganisasjon lokaliseres til Hammerfest»

For å opprettholde arbeidsplasser på sikt er det viktig at servicenæringen som i dag er knyttet til olje og gass produksjon får insentiver til å omstille seg til å betjene nye grønnere næringer. Med en videre satsing på felt slik som Wisting er det stor fare for at næringen blir låst til oljen mens teknologiutviklingen og verdiskapningen skyter fart i andre deler av verden.