Søndag uttrykte fungerende regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, Målfrid Baik, bekymring for konsekvensene flyseteavgiften kan ha for Finnmark. Statsminister Erna Solberg slår fast at flyseteavgiften kommer til å komme.

– Det blir flyseteavgift. Omtrent alle partiene har dette inne i sitt statsbudsjett og de som var imot det i fjor er for i år, sier Solberg.

Hun presiserer at den ekstra avgiften skal være med å betale for de klimautfordringene vi står foran.

– Dette er en avgift som bidrar til å blant annet prise noe av det som er forurensende og det må vi alle være med på. Dette er en del av fremtidens klimautfordringer som også betyr at man må betale for det å reise. Så er det jo også sånn at vi subsidierer flytrafikken her oppe med et betydelig større beløp enn resten av landet, sier hun.

Anbudet på flyruter er det samme

Det har vært mye misnøye med Widerøes planlagte endringer i Finnmark. Widerøe lovte i forrige uke at det foreslåtte rutenettet skal forbedres. Solberg understreker at anbudet er det samme.

– Nå har Widerøe sagt at de skal lytte til innvendingene knyttet til disse flyrutene. Anbudet har den samme spesifiseringen, men det kan være at de har funnet en måte å utnytte ressursene på som er annerledes. Widerøe har lovet å holde dialogen med lokalpolitikerne, sier hun til iFinnmark.