– Målet er å minimere smitteutbrudd i fengslene blant insatte og ansatte. Kriminalomsorgen vurderer at koronavirus-utbruddet oppfyller kriteriet om “særlig grunn” til fremskutt løslatelse, sier kriminalomsorgen i en pressemelding.

Disse kan nå bli løslatt som følge av utbruddet:

  • Domfelte med dommer under 90 dager kan løslates 10 dager før de ellers ville blitt løslatt.
  • Domfelte med dommer på 90 dager eller mer kan løslates 20 dager før de ellers ville blitt løslatt.
  • Domfelte med dommer på 6 måneder eller mer kan løslates 30 dager før de ellers ville blitt løslat.¨

Det presiseres at fremskutt løslatelse gjelder i alle typer fengsler, gitt at tiltaket benyttes aktivt for å minimere smitterisikoen.Tiltaket gjelder ikke for domfelte som gjennomfører straff i medhold av straffegjennomføringsloven § 12 eller § 16. Tiltakene gjelder i første omgang fram til 13. april.