Vraker kontrollposten i kampen mot korona: Ber folk være obs på de nye endringene

MANGE HAR SNUDD: Kontrollposten på FV889 er ikke lenger operativ.

MANGE HAR SNUDD: Kontrollposten på FV889 er ikke lenger operativ. Foto:

Tirsdag kom kriseledelsen i Måsøy kommune, sammen med smittevernlegen, fram til at er tid til å justere de lokale tiltakene og restriksjonene i forbindelse med Covid-19.

DEL

Da koronakrisen slo inn for fult, var Måsøy kommune først ute med å opprette kontrollpost ved innfartsåren til bebyggelsen. Ingen fikk komme inn i kommunesenteret uten å bli informert om de lokale karantenebestemmelsene. Noen snudde og returnerte til der de kom fra. Sist tirsdag ble det vedtatt at informasjonsposten skulle avvikles. I et informasjonsskriv fra Måsøy kommune, tas det opp fem punkter befolkningen nå må orientere seg etter.

LES OGSÅ: Her setter de opp en kontrollstasjon for å hindre smitte – ingen får kjøre forbi uten å bli sjekket

Informasjonsposten ved «Kongeplassen» ble avviklet klokken 22 tirsdag kveld. Kontrollposten ble satt ned for å hindre at smitte skulle nå inn til bebyggelsen, og har vært et effektivt tiltak. Nå opplyser kommunen at trafikken utenifra er betraktelig redusert på grunn av nasjonal reiserestriksjoner, og det er ikke lenger et nødvendig behov for informasjonsposten.

– Ved at innbyggerne følger nasjonale reiserestriksjoner, og ikke gjennomfører unødvendige fritidsreiser, ser man ikke noen stor risiko ved å avvikle informasjonsposten. Kriseledelsen gjør samtidig innbyggerne oppmerksom på at informasjonsposten kan bli iverksatt igjen, hvis det viser seg at man oppdager flere nye smittetilfeller i kommunen, heter det i en pressemelding.

Opprettholder karantenebestemmelser

Videre vil Måsøy kommune følge nasjonale retningslinjer som klare på at innreisende fra utlandet skal i karantene. Alle innbyggere med symptomer som feber, hoste, eller andre tegn til øvre luftveisinfeksjoner vurderes av lege, og om nødvendig henvises til karantene, informerer kommunen.

Kommuneledelsen minner også om vedtaket om at hele husstanden settes i inntil 14 dagers karantene, hvis en i husstanden skal i karantene, fortsatt gjelder.

– Kriseledelsen og smittevernlegen ser det ikke som hensiktsmessig å la noen i husstanden være uten restriksjoner, hvis noen de bor sammen med skal være i karantene. Årsaken til dette er å hindre smitte så langt det lar seg gjøre, og med tanke på at vi i kommunen har ca. 60-70% av innbyggerne som omtales som i risikogruppen for smitte, skriver kommunen i pressemeldingen.

Offentlige bygg og skoler

Videre informerer kommunen om at offentlige bygg fortsatt holdes stengt, deriblant rådhuset og biblioteket. Likeså er det stengt for besøkende på alle helse- og boinstitusjoner.

Når tid barnehagene åpnes, er ikke avgjort ennå, men det vurderes å følge de nasjonale føringer om å åpne allerede 20. april. Kommunen har likevel inntil 27. april med å bestemme seg.

– I kriseledelsen har man som mål å åpne Høtten barnehage fra 20. april, men de nasjonale retningslinjene for smitteverntiltak kan føre til at man må utsette åpningen. Dette vil vi i så tilfelle komme tilbake til.

Skolene og SFO åpner 27. april. 1.–4. klasse, samt SFO åpner 27. april.

Obs om fiskeindustrien

Avslutningsvis informerer kommunen også om at fiskeindustrien må være ekstra oppmerksom på faren for mulig smittespredning.

– Slik kriseledelsen ser det, er det aktiviteten med mange tilreisende fiskere som er den største smittefaren vi nå har i kommunen. Kommunen ber derfor om at tilreisende fiskere benytter seg at tilbudene som industrien har, og passer på generelle tiltak som god håndhygiene og å holde god avstand.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken