Vold mot samiske kvinner

Av
DEL

MeningerNesten halvparten av samiske kvinner har opplevd vold eller overgrep i løpet av livet. Det er alarmerende tall, og skyhøyt sammenliknet med personer med ikke-samisk bakgrunn. Vold er svært dramatisk for kvinnene som rammes, og setter ofte dype spor for resten av livet. Vold er kvinneundertrykkelse på sitt verste.

Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk) jobber for å avskaffe vold mot kvinner, både i samiske og ikke-samiske samfunn. Vi jobber for bedre rettigheter og hjelpetilbud for kvinnene som utsettes for vold, og for at forebygging og forskning på vold mot kvinner skal prioriteres høyere. I uke 11 skal Jurktil Finnmark for utveksle erfaringer med de som arbeider for å avskaffe vold mot kvinner i nord, særlig i samiske samfunn, og for å lytte til de som utsettes for vold og bistå de utsatte med juridiske spørsmål.

Vold mot kvinner må anses som et alvorlig samfunnsproblem, og noe som må løses i fellesskap. JURK mener at myndighetene må sette inn tiltak som virker for å bekjempe vold mot kvinner, og ta et særlig ansvar i samiske samfunn.

Denne visjonen deler vi med FNs kvinnekomite, FNs rasediskrimineringskomite, FNs torturkomite, FNs menneskerettighetskomite og FNs barnekomite – som alle har bedt norske myndigheter om å utarbeide egne tiltak og planer for å bekjempe vold i det samiske samfunnet. Anbefalingen kommer også fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Myndighetene gjør for lite for å avskaffe vold mot kvinner i dag. Det haster å sette inn tiltak som vil ha en realistisk betydning for kvinners rettssikkerhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags