Audun og Marie Røksland fekk barn 8. desember 2016

Eirik og Johan har blitt storebrødre til en lillebror som heter Sejer.