Ane Tømmerbakke og Mikael Balto Størkersen fikk barn 24. mars 2016

Johannes kom til verden på Hôpital de la Tour i Sveits, 24.03.2016. Malena og Torbjørn er stolte og gode storesøsken. Hilser til familien i Finnmark!