Annonsørinnhold i samarbeid med

Hva er dette?

 
 

Kan få alvorlige konsekvenser for Vadsø og Finnmark: - Vi vil beholde makt, kompetanse og arbeidsplasser

Regionreformen har skapt et voldsomt engasjement. Karin Henriksen jobber som rådgiver i Finnmark fylkeskommune. Hun er en av mange som ikke liker tvang og sentralisering. – Vi vil ha lokaldemokrati. Det er altfor store avstander i nord til at en storregion er en god løsning.

Annonsørinnhold i samarbeid med

Finnmark Arbeiderparti hjemmeside

Vår Facebookside

Les mer: DETTE SKAL ARBEIDERPARTIET GJØRE DE NESTE FIRE ÅRENE!

Det har vært en stor reform som vi ikke vet noe om, sier Henriksen.

Regionreformen har skapt et voldsomt engasjement og tidvis raseri i landets nordligste fylke. Henriksen mener frykt for sentralisering er bakgrunnen. 

-Liker ikke tvang 

- Selvfølgelig er vi redd for å miste arbeidsplasser. En reform som vi vet så lite om skaper stor uro blant mine kollegaer. Man kjøper ikke hus og etablerer seg når man ikke vet om man har jobb om et halvt år, sier Henriksen som er redd det vil skape negative ringvirkninger i hele lokalsamfunnet.

-Hva kan regionreformen bety for Vadsø?

-Det kan jo få katastrofale følger for Vadsø. Vi ser allerede at det ligger unormalt mye hus ute til salgs på Finn. Folk vil ikke kjøpe, men selger husene sine. Det skaper igjen ringvirkninger i næringslivet. Næringslivet i Vadsø lever jo på mange måter av fylkeskommunen. Forsvinner vi, forsvinner næringslivet også, sier Henriksen, og påpeker at man fortsatt ikke vet noe om følgene av reformen. 

Med en sammenslåing vil våre mange småkommuner i fylket komme enda lenger unna makten. Reformen vil gjøre det vanskeligere for våre kommuner å få gjennomslag. Vi kan ikke se på at dette skal skje.

Runar Sjåstad, 1. kandidat
Arbeiderpartiet ønsker at Finnmark skal bestå som eget fylke!

Kolleger har begynt å flytte 

Mange offentlige i hele fylket arbeidsplasser er allerede blitt sentralisert. Henriksen sier at selv om det er bestemt at fylkesmannsembetet skal ligge i Vadsø, så vet man pr i dag ingenting om konsekvensene for det regionale nivået. – Vi håper på et regjeringsskifte og reversering av reformen.


Bli kjent med vår nye statsminister: https://www.arbeiderpartiet.no/politikere/jonas-gahr-store/


Rådgiveren i fylkeskommunen sammenligner situasjonen med den vi har sett i Nord-Sverige, stor har opplevd en sterk fraflytting og urbanisering siden 90-tallet.

-Mange frykter for at vi skal bli et nytt Nord-Sverige. Det betyr igjen at vi mister lokal kunnskap og kjennskap rundt lokale forhold. Vi vet ikke hvilke arbeidsoppgaver vi skal sitte igjen med, og det er vanskelig å forholde seg til. Folk er redde. Redd for jobben sin, og redd for husene sine, sier en preget Karin Henriksen. 


Bli kjent med våre stortingskandidater: https://finnmark.arbeiderpartiet.no/representanter 

Vi mener at oppgavene løses best nærmest mulig der brukerne av tjenestene er, og at vi på denne måten også bygger opp kompetansemiljøet i Finnmark.

Ingalill Olsen, 2. kandidat
Steinar Karlstrøm, Ingalill Olsen og Runar Sjåstad er klar for å jobbe for Finnmark

DETTE SKAL VI GJØRE DE NESTE FIRE ÅRENE!

Godt valg hilsen alle oss i Arbeiderpartiet!

 

10 GODE GRUNNER TIL Å STEMME ARBEIDERPARTIET FOR OSS SOM BOR I FINNMARK

Finnmarks naturressurser skal gi aktivitet og arbeid i Finnmark

Finnmark blir egen region og ikke slått sammen med Troms

Pliktsystemet vil bli innskjerpet og tilbudspliktig fisk skal på land

Finnmark Arbeiderparti skal fortsatt jobbe for at oljen fra Johan Castberg skal ilandføres

Reiselivsnæringa i Finnmark skal styrkes og generere nye arbeidsplasser lokalt

Forsvaret og beredskapen skal styrkes i Finnmark

Helsetilbudet i Finnmark skal styrkes med nytt sykehus i Hammerfest, utbygging av Alta nærsykehus og Samisk helsepark i Karasjok

Finnmark Arbeiderparti skal jobbe for å få mer fleksible pasientreiser

Arbeiderpartiet vil legge til rette for å skape nye arbeidsplasser, sørge for at flere kommer i jobb og sikre et trygt arbeidsliv

God kommuneøkonomi i alle landets kommuner, slik at mer penger kan prioriteres til barnehage, skole og eldreomsorg i kommunene

10 gode grunner finner også her:  https://finnmark.arbeiderpartiet.no/nyheter/10-gode-grunner-til-a-stemme-arbeiderpartiet-for-oss-i-finnmark/

Del artikkelen på Facebook