Annonsørinnhold i samarbeid med

Hva er dette?

 
 

Hammerfest Næringsforening står på for næringslivet i Hammerfest!

Hammerfest Næringsforening har idag 135 medlemsbedrifter som representerer de aller fleste bransjene. Foreningen jobber daglig for å skape gode rammevilkår for sine medlemmer. Akkurat nå står ny flyplass for Hammerfestregionen veldig høyt oppe på lista. Vi ønsker flere medlemmer og spanderer medlemsavgiften ut året til nye medlemmer!

Annonsørinnhold i samarbeid med

Norges eldste aktive næringsforening

Hammerfest Handelsstandsforening ble stiftet 6. april 1844, foreningen sies og være landets nest eldste.

I starten drives foreningen av de handelsmenn i Hammerfest by som er opptatt av byens ve og vel. Kvalitet på leveranser fra Hammerfest og infrastruktur er til stadighet på agendaen.

I 1999 går foreningen over fra å være en forening primært for handelsstanden til å favne alle typer bedrifter, og navnet endres til Hammerfest Handels- og Næringsforening. Foreningen ble fram til 2009 drevet på frivillig basis og først i 2009 ble foreningens første direktør ansatt.

Foreningens høyeste organ er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av april. Mellom årsmøtene ledes foreningen av et styre på til sammen sju personer. På årsmøte 14 april 2010 vedtas det nok et navnebytte, foreningens navn er nå Hammerfest Næringsforening. Foreningens hovedformål er å bidra til økt aktivitet og positiv næringsutvikling i Hammerfest.

Dette jobber vi med nå

Ny flyplass i Hammerfest har vært en av de sakene som våre medlemsbedrifter har bedt næringsforeninga prioritere i sitt arbeide. Utfordringer både i forhold til pris og kapasitet er rammebetingelser som våre medlemmer opplever til stadighet.

Vi har vært med i flyplassutvalg og satt saken på dagsorden i både valgkamp og i møter med politikere og Avinor. Som et ledd i dette arbeidet ble det besluttet å bestille en uavhengig rapport fra Transportøkonomisk Institutt som har som fokus "hva blir konsekvensene for næringslivet i Hammerfest dersom vi IKKE får ny flyplass".

Les den uavhengige rapporten fra TØI her

Øvrige prosjekter

Olje- og gassforum

Olje- og gassforumet ble etablert i 2016 og har jevnlige møter. Bakgrunnen for oppstarten var å etablere attraktive arenaer for nettverksbygging og faglig påfyll for medlemmene. Vi etablerte derfor et forum for olje- og gassnæringen i næringsforeningen. Dette forumet er for alle som gjør forretninger mot næringen i dag, ønsker å komme i posisjon for å levere, eller bare ønsker å lære mer om Norges største næring er velkomne til jevnlige møter, foredrag og andre aktiviteter som hører. 

Les mer her

Hammerfestkortet

Et eget gavekort for handelstanden i byen. Kortet er som et bankkort, og kan benyttes på mange ulike bedrifter.

Her kan du se butikkoversikt og sjekke saldo

Næringslivsdagen

En dag for næringslivet i kommunen og andre interesserte. En dag spekket med faglig påfyll, nyheter i byen, foredrag fra byens næringsliv, og masse god nettverksbygging og utdeling av næringslivspris.

Les mer her

Øvrige aktiviteter

I tillegg til dette, så styrer vi med en mengde andre prosjekter rundt handel, julegateåpning, First Lego League, Frokostmøter og mye mer. Ønsker du å lese mer, sjekk ut: http://www.hfnf.no/prosjekter.html

Meld din bedrift inn nå

http://www.hfnf.no/innmeldingsskjema.html

Om oss

Hammerfest Næringsforening har 135 medlemsbedrifter som til sammen representerer de fleste bransjer.

Vi jobber for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter.

Vår visjon:

Hammerfest Næringsforening - førstevalget for næringsaktører i Hammerfest

Vår forretningside:

Hammerfest Næringsforening skal være den foretrukne samarbeidspartneren innenfor prosjekter som fremmer utvikling for næringslivet i Hammerfest gjennom utvalgte fokusområder: rekruttering-infrastruktur-nettverksbygging-sentrumsutvikling

Vårt hovedmål:

En tilgjengelig og godt synlig næringsforening med bredt nettverk og fokusområder som skaper merverdi for medlemsbedriftene.

Kontakt oss


Del artikkelen på Facebook