Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Bredbånd til alle

Annonse fra HomeNet

- Innbyggerne i Hammerfest kan nå få fiberbredbånd raskere og billigere med en ny metode for bredbåndsutbygging, sier Olav Haukvik, prosjektleder for HomeNet i Hammerfest.

Myndighetene har tidligere uttalt at bredbånd er like viktig som annen infrastruktur og har i hovedsak gitt ansvaret for utbygging av den digitale infrastrukturen til private bredbåndselskap. Store og små bredbåndsselskap har tatt denne utfordringen og bygget ut store deler av Norge med høyhastighets fibernett. Dette er med på å ruste norske husholdninger for ny kapasitetskrevende teknologi. 

Mindre kostbart og mer effektivt

- Det er kostbart å bygge fibernett i vårt langstrakte land, og det er gravekostnadene som utgjør den største utgiftsposten, sier Olav Haukvik, prosjektleder for HomeNet i Hammerfest.

Kostnadene for utbygging varierer imidlertid mye fra kommune til kommune. Enkelte kommuner har for eksempel et krav om at hele gater skal reasfalteres etter graving, noe som har medført at bredbåndsselskapene ikke finner det lønnsomt å bygge fiber i disse områdene.

Dette har myndighetene ønsket å gjøre noe med, og i år innførte regjeringen en ny forskrift for hvordan kommunene skal legge til rette for utbygging av bredbånd i hele landet. Målet er at alle kommuner håndhever dette mest mulig likt.

- Forskriftene definerer også at bredbåndsinfrastruktur skal prioriteres på lik linje med for eksempel strøm, forteller Haukvik.

I enkelte områder er konkurransen høy blant de ulike bredbåndleverandørene, noe kundene tjener på ved at de får større valgfrihet og bredbånd til lavere pris. Derfor er det viktig å finne løsninger som tillater selskapene å tilby en lavest mulig pris, og raskere levering.

- HomeNet har nå tatt i bruk en forholdsvis ny metode for å legge fiber, kalt microtrenching. Microtrenching er billigere og hurtigere, samtidig som den imøtekommer en del utfordringer i forhold til forurensning og støy, som byggeaktiviteter ofte medfører, sier prosjektlederen for HomeNet i Hammerfest. 

Microtrenching

Microtrenching er en metode som gjør at vi kan nå flere kunder enn ved tradisjonell graving, og er en velprøvd metode som har vært benyttet både i utlandet og Norge i flere år.

- Utbyggingen skjer ved at en spesialutviklet maskin for microtrenching, som har et stort sagblad foran seg, freser gjennom både stein, grus og asfalt og skjærer et ganske dypt spor i asfalten. På baksiden av maskinen legges bredbåndrørene ned, sier Haukvik.

Rørene legges helt i bunnen av det to til tre centimeter brede sporet. Deretter fylles sporet med et lag grus, samt et asfaltlag for å tette sporet.

- Det eneste synbare i ettertid er en svart stripe med ny asfalt.

- Det er en rimeligere byggemetode som gir lønnsomhet i et større antall områder slik at flere, særlig i grissgrendte områder, får tilbud om fiberbredbånd.

Haukvik forteller at jo lengre nord man kommer, jo mer kostbart blir det å grave på gamle måten på grunn av kortere sesong og mindre tilgjengelighet på graveentreprenører.

- Derfor er Hammerfest et perfekt område for microtrenching og det er gledelig at Hammerfest kommune har vært imøtekommende og fleksibel i forhold til denne metoden.

Mer miljøvennlig utbygging

- Microtrenching gir oss i tillegg en stor miljømessig gevinst, forteller Haukvik.

Metoden medfører mye mindre støy, og det blir betraktelig mindre transport av masser ut og inn av området enn ved tradisjonell graving.

- Vi slipper å stenge veier slik at utbyggingen blir til mindre sjenanse for både biler og fotgjengere. Denne metoden er altså billigere, hurtigere og mer miljøvennlig.

Han avslutter:

Med microtrenching vil utbyggingstiden reduseres med 50% i forhold til tradisjonell graving. Hammerfest kan dermed begynne å glede seg til ny digital infrastruktur om svært kort tid.

Om oss

HomeNet og eierselskapet Broadnet har et av de to nasjonale fibernettene i Norge. Bedriften har i dag over 80 000 kunder og fiber i over 90 norske byer, hundrevis av tettsteder og tusenvis av nabolag. HomeNet eier sitt eget nett og kan derfor utfordre alle på hastighet og tjenester. Dette gir kundene fantastiske muligheter på TV og Internett. 

Redaksjonen i iFinnmark.no har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet