Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Kan få alvorlige konsekvenser for Vadsø og Finnmark: - Vi vil beholde makt, kompetanse og arbeidsplasser

Regionreformen har skapt et voldsomt engasjement. Karin Henriksen jobber som rådgiver i Finnmark fylkeskommune. Hun er en av mange som ikke liker tvang og sentralisering. – Vi vil ha lokaldemokrati. Det er altfor store avstander i nord til at en storregion er en god løsning.

Finnmark Arbeiderparti hjemmeside

Vår Facebookside

Les mer: DETTE SKAL ARBEIDERPARTIET GJØRE DE NESTE FIRE ÅRENE!

Det har vært en stor reform som vi ikke vet noe om, sier Henriksen.

Regionreformen har skapt et voldsomt engasjement og tidvis raseri i landets nordligste fylke. Henriksen mener frykt for sentralisering er bakgrunnen. 

-Liker ikke tvang 

- Selvfølgelig er vi redd for å miste arbeidsplasser. En reform som vi vet så lite om skaper stor uro blant mine kollegaer. Man kjøper ikke hus og etablerer seg når man ikke vet om man har jobb om et halvt år, sier Henriksen som er redd det vil skape negative ringvirkninger i hele lokalsamfunnet.

-Hva kan regionreformen bety for Vadsø?

-Det kan jo få katastrofale følger for Vadsø. Vi ser allerede at det ligger unormalt mye hus ute til salgs på Finn. Folk vil ikke kjøpe, men selger husene sine. Det skaper igjen ringvirkninger i næringslivet. Næringslivet i Vadsø lever jo på mange måter av fylkeskommunen. Forsvinner vi, forsvinner næringslivet også, sier Henriksen, og påpeker at man fortsatt ikke vet noe om følgene av reformen. 

Med en sammenslåing vil våre mange småkommuner i fylket komme enda lenger unna makten. Reformen vil gjøre det vanskeligere for våre kommuner å få gjennomslag. Vi kan ikke se på at dette skal skje.

Runar Sjåstad, 1. kandidat

Arbeiderpartiet ønsker at Finnmark skal bestå som eget fylke!

Kolleger har begynt å flytte 

Mange offentlige i hele fylket arbeidsplasser er allerede blitt sentralisert. Henriksen sier at selv om det er bestemt at fylkesmannsembetet skal ligge i Vadsø, så vet man pr i dag ingenting om konsekvensene for det regionale nivået. – Vi håper på et regjeringsskifte og reversering av reformen.


Bli kjent med vår nye statsminister: https://www.arbeiderpartiet.no/politikere/jonas-gahr-store/


Rådgiveren i fylkeskommunen sammenligner situasjonen med den vi har sett i Nord-Sverige, stor har opplevd en sterk fraflytting og urbanisering siden 90-tallet.

-Mange frykter for at vi skal bli et nytt Nord-Sverige. Det betyr igjen at vi mister lokal kunnskap og kjennskap rundt lokale forhold. Vi vet ikke hvilke arbeidsoppgaver vi skal sitte igjen med, og det er vanskelig å forholde seg til. Folk er redde. Redd for jobben sin, og redd for husene sine, sier en preget Karin Henriksen. 


Bli kjent med våre stortingskandidater: https://finnmark.arbeiderpartiet.no/representanter 

Vi mener at oppgavene løses best nærmest mulig der brukerne av tjenestene er, og at vi på denne måten også bygger opp kompetansemiljøet i Finnmark.

Ingalill Olsen, 2. kandidat

Steinar Karlstrøm, Ingalill Olsen og Runar Sjåstad er klar for å jobbe for Finnmark

Godt valg hilsen alle oss i Arbeiderpartiet!

10 GODE GRUNNER TIL Å STEMME ARBEIDERPARTIET FOR OSS SOM BOR I FINNMARK

Finnmarks naturressurser skal gi aktivitet og arbeid i Finnmark

Finnmark blir egen region og ikke slått sammen med Troms

Pliktsystemet vil bli innskjerpet og tilbudspliktig fisk skal på land

Finnmark Arbeiderparti skal fortsatt jobbe for at oljen fra Johan Castberg skal ilandføres

Reiselivsnæringa i Finnmark skal styrkes og generere nye arbeidsplasser lokalt

Forsvaret og beredskapen skal styrkes i Finnmark

Helsetilbudet i Finnmark skal styrkes med nytt sykehus i Hammerfest, utbygging av Alta nærsykehus og Samisk helsepark i Karasjok

Finnmark Arbeiderparti skal jobbe for å få mer fleksible pasientreiser

Arbeiderpartiet vil legge til rette for å skape nye arbeidsplasser, sørge for at flere kommer i jobb og sikre et trygt arbeidsliv

God kommuneøkonomi i alle landets kommuner, slik at mer penger kan prioriteres til barnehage, skole og eldreomsorg i kommunene

Redaksjonen i iFinnmark.no har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet