Åpent folkemøte:
Nå kommer Nussir
- med ringvirkninger og sjødeponi

annonsørinnhold fra

Font

Direkte fra Scandic Hotel Hammerfest mandag 28. juni kl. 18.00
Se direktesending fra folkemøtet eller møt opp fysisk.

Sendingen vil inneholde:
Presentasjon fra Nussir ASA
Det vil bli anledning til å stille spørsmål til Nussir.

Text, Line

Hjemmeside

Link til vår hjemmeside og sakslistene

Paper product

Dagens styremøte er over og vi starter opp igjen i morgen kl.08:00
Opptakene ligger i lenkene under.

Tirsdag 8. juni
//
Maŋŋebárga geassemánu 8. b.

Stream uten tolk
//
Stream dulkka haga

Saksdokumenter / Áššebáhpárat

Link saksdokumenter
Liŋka áššebáhpáriidda

Paper product

Stream tolket til Norsk
//
Dárogillii dulkojuvvon stream

Stream tolket til Samisk
//
Sámegillii dulkojuvvon stream

Onsdag 9. juni
//
Gaskavahkku geassemánu 9. b.

Stream uten tolk
//
Stream dulkka haga

Stream tolket til Norsk
//
Dárogillii dulkojuvvon stream

Stream tolket til Samisk
//
Sámegillii dulkojuvvon stream

Onsdag 24. mars
//
SAMISK

Stream uten tolk
//

Stream tolket til Norsk
//

Stream tolket til Samisk
//

Stream på norsk tirsdag 26. januar.
//
Rávdnjen dárogillii disdaga ođđajagemánnu 26. beaivvi.

Stream uten tolk tirsdag 26. januar.
//
Rávdnjen dulkka haga disdaga ođđajagemánnu 26. beaivvi.