Pukkellaksseminar 17. januar 2023. Miljøbygget, Tana bru

Pukkellaksseminar 17. januar 2023. Miljøbygget, Tana bru

Norsk

Tolket til Norsk
//
Dárogillii dulkojuvvon

Smartembed:

Finner ingen URL

Font

Program for pukkellaksseminar 17. januar 2023. Miljøbygget, Tana bru


Tid /Aika (Norjan aikaa) 

Kl/klo

Tema/ansvar

10:00

Åpning av seminaret. Hege Persen, Nasjonalt villakssenter avd. Tana.

Seminarets moderatorer: Alf Olsen jr., daglig leder i Nasjonalt villakssenter, og Monica Balto Anti, styremedlem i Nasjonalt villakssenter).

10:10- 10:30

Lakseforvaltninga i Norge og Finland

  • Kort om lakseforvaltninga i Tana
  • Tanaavtalens bestemmelser om fremmede arter. 

Sturla Brørs, Miljødirektoratet, og Tapio Hakaste, Jord- og skogbruks-departementet i Finland

10:30-10:55

Pukkelaksens biologi og status i det nasjonale pukkellaksprosjektet.

Eirik Frøiland, prosjektleder i Miljødirektoratet, og leder i den nasjonale kompetansegruppa. 

11:00-11:15

Finlands arbeid med uttak av pukkellaks. Tapio Hakaste, Jord- og skogbruksdepartementet i Finland

11:15-11:30

Beinstrekk/kaffepause

11:30-12:15

Uttak av pukkellaks i sjøen? Muligheter og begrensninger.

  • Presentasjon av rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Torbjørn Forseth, leder i rådet
  • Inge Arne Eriksen, Bivdu.

12:15-13:15

Lunsj.

13:15-13:30

Uttak av pukkellaks i Tana – erfaringer fra tiltak i 2021, pilotprosjekt i 2022, og tanker om uttaksfiske i 2023.

Pierre Fagard, Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).

13:30-14:00

Pukkellaksprosjektet i Tana 2023 - biologiske og organisatoriske utfordringer. Roar Sandodden og Pål Adolfsen, Veterinærinstituttet.

14:00-14:30

Kunnskapsstatus om pukkellaks, og behov for overvåking/forskning i pukkellaksprosjektet i Tana i 2023. 

  • Kunnskapsstatus for pukkellaks, og behov for forskning/FoU sett fra en norsk synsvinkel. 

Eva Thorstad, forsker i Norsk institutt for naturforskning.

  • Behov for overvåking/FoU i et uttaksprosjekt i Tana sett fra en finsk synsvinkel. 

Jaakko Erkinaro, Naturressursinstituttet Finland (Luke), og medlem i norsk-finsk Tana overvåkings- og forskningsgruppe.

14:30-14:45

Beinstrekk/kaffepause

14:45-15:45

Pukkellaksprosjektet i Tana 2023 - fortsettelse. 

Innledning til diskusjon ved TF, Miljødirektoratet, Tana fiskeområde og representant fra finske myndigheter. Diskusjon og spørsmål.

15:45-16:00

Avslutning av seminaret.


Shoe, Font, Wall, Sky, Text, Footwear

LES MER

Denne boksen brukes til relaterte saker.

Smartembed:

Finner ingen URL

silver iMac with keyboard and trackpad inside room

I bildeteksten settes en forklarende tekst. Legg gjerne inn fotografens navn på denne måten. Foto: Navn Navnesen

Stream uten tolk
//
Stream dulkka haga

Stream tolket til Samisk
//
Sámegillii dulkojuvvon stream

Tirsdag 21. september 2021
//
Maŋŋebárgga  21 b. Čakčamanus

Smartembed:

Finner ingen URL

Onsdag 22. september 2021
//
SAMISK

Artem’s Portrait

PORTRETT

Navn Navnesen


Hvor god er du i vev?

Mode of transport, Automotive tire, Motor vehicle, Chopper, Motorcycling, Cruiser, Motorcycle
  • ....faktabokser i vev ser ut som dette

  • det er bare bulletpoints som går an?

  • ...du kan endre teksten der det står "visste du at" til hva du vil - for eksempel "fakta".

  • Faktabokser kan være med på å bryte opp en lang tekst?

FAKTABOKS

Visste du at...

"

Legg gjerne inn et oppsiktsvekkende sitat - der det måtte passe i teksten


Navn Navnesen (alder), og tittelen til sitateieren. Bruk alltid H4.