Nasjonalt Villakssenter

Pukkellaksseminar 17. januar 2023. Miljøbygget, Tana bru

Seminaret streames på nett og tolkes til Norsk og Finsk. Du kan også lytte til orginalspråket.
//
FINSK

annonsørinnhold fra

Shield, Sleeve, Font
Font
Rectangle

Nasjonalt Villakssenter

Tirsdag 17 januar inviterer vi til pukkellaks seminar i Tanabru.

Her kan du møte Miljødirektoratet, forskere fra NINA og LUKE + mange flere som kommer for å oppdatere oss på statusen for Pukkellaksen. Pukkellaksen er en stillehavslaks som nå ser ut til å ha etablert seg i Atlanterhavet og norske lakseelver. Hvordan påvirker det økosystemene og hva kan og skal vi gjøre med det. Seminaret går på norsk, samisk og finsk med tolk. Norsk og finsk stream.

Velkommen!

Nedenfor ligger link til streamene
//
SAMISK

Tirsdag 21. september 2021
//
Maŋŋebárgga  21 b. Čakčamanus

Program for pukkellaksseminar 17. januar 2023. Miljøbygget, Tana bru

Tid /Aika (Norjan aikaa) 

Kl/klo

Tema/ansvar

10:00

Åpning av seminaret. Hege Persen, Nasjonalt villakssenter avd. Tana.

Seminarets moderatorer: Alf Olsen jr., daglig leder i Nasjonalt villakssenter, og Monica Balto Anti, styremedlem i Nasjonalt villakssenter).

10:10- 10:30

Lakseforvaltninga i Norge og Finland

 • Kort om lakseforvaltninga i Tana
 • Tanaavtalens bestemmelser om fremmede arter. 

Sturla Brørs, Miljødirektoratet, og Tapio Hakaste, Jord- og skogbruks-departementet i Finland

10:30-10:55

Pukkelaksens biologi og status i det nasjonale pukkellaksprosjektet.

Eirik Frøiland, prosjektleder i Miljødirektoratet, og leder i den nasjonale kompetansegruppa. 

11:00-11:15

Finlands arbeid med uttak av pukkellaks. Tapio Hakaste, Jord- og skogbruksdepartementet i Finland

11:15-11:30

Beinstrekk/kaffepause

11:30-12:15

Uttak av pukkellaks i sjøen? Muligheter og begrensninger.

 • Presentasjon av rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Torbjørn Forseth, leder i rådet
 • Inge Arne Eriksen, Bivdu.

12:15-13:15

Lunsj.

13:15-13:30

Uttak av pukkellaks i Tana – erfaringer fra tiltak i 2021, pilotprosjekt i 2022, og tanker om uttaksfiske i 2023.

Pierre Fagard, Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).

13:30-14:00

Pukkellaksprosjektet i Tana 2023 - biologiske og organisatoriske utfordringer. Roar Sandodden og Pål Adolfsen, Veterinærinstituttet.

14:00-14:30

Kunnskapsstatus om pukkellaks, og behov for overvåking/forskning i pukkellaksprosjektet i Tana i 2023. 

 • Kunnskapsstatus for pukkellaks, og behov for forskning/FoU sett fra en norsk synsvinkel. 

Eva Thorstad, forsker i Norsk institutt for naturforskning.

 • Behov for overvåking/FoU i et uttaksprosjekt i Tana sett fra en finsk synsvinkel. 

Jaakko Erkinaro, Naturressursinstituttet Finland (Luke), og medlem i norsk-finsk Tana overvåkings- og forskningsgruppe.

14:30-14:45

Beinstrekk/kaffepause

14:45-15:45

Pukkellaksprosjektet i Tana 2023 - fortsettelse. 

Innledning til diskusjon ved TF, Miljødirektoratet, Tana fiskeområde og representant fra finske myndigheter. Diskusjon og spørsmål.

15:45-16:00

Avslutning av seminaret.

Program for pukkellaksseminar 17. januar 2023. Miljøbygget, Tana bru Kyttyrälohiseminaarin alustava ohjelma, Luontokeskus Miljøbygget, Tana bru, 17.1.2023

Tid /Aika (Norjan aikaa) 

Kl/klo

Tema/ansvar

Aihe/vastuutaho

10:00

Åpning av seminaret. Hege Persen, Nasjonalt villakssenter avd. Tana.

Seminarets moderatorer: Alf Olsen jr., daglig leder i Nasjonalt villakssenter, og Monica Balto Anti, styremedlem i Nasjonalt villakssenter).

Seminaarin avaus. Hege Persen, Kansallinen luonnonlohikeskus, Tenon osasto.

Seminaarin moderaattorit: Alf Olsen jr, Kansallisen villilohikeskuksen toimitusjohtaja, Monica Balt Anti, Kansallisen villilohikeskuksen hallituksen jäsen

10:10- 10:30

Lakseforvaltninga i Norge og Finland

 • Kort om lakseforvaltninga i Tana

 • Tanaavtalens bestemmelser om fremmede arter. 

Sturla Brørs, Miljødirektoratet, og Tapio Hakaste, Jord- og skogbruks-departementet i Finland

Lohenhoito Suomessa ja Norjassa

 • Lyhyt esittely Tenon lohenhoidosta

 • Tenon sopimuksen määräykset vieraslajeista.

Sturla Brørs, Norjan ympäristövirasto
Tapio Hakaste, Maa- ja metsätalousministeriö

10:30-10:55

Pukkelaksens biologi og status i det nasjonale pukkellaksprosjektet.

Eirik Frøiland, prosjektleder i Miljødirektoratet, og leder i den nasjonale kompetansegruppa. 

Kyttyrälohen biologiaa ja kansallisen kyttyrälohihankkeen tämänhetkinen tilanne.

Eirik Frøiland, Norjan ympäristöviraston hankejohtaja, kansallisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja

11:00-11:15

Finlands arbeid med uttak av pukkellaks. Tapio Hakaste, Jord- og skogbruksdepartementet i Finland

Suomen toimet kyttyrälohien poistamiseksi.
Tapio Hakaste, Maa- ja metsätalousministeriö

11:15-11:30

Beinstrekk/kaffepause

Kahvitauko/jaloittelua

11:30-12:15

Uttak av pukkellaks i sjøen? Muligheter og begrensninger.

 • Presentasjon av rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Torbjørn Forseth, leder i rådet

 • Inge Arne Eriksen, Bivdu.

Kyttyrälohien poistaminen merellä? Mahdollisuuksia ja rajoituksia.

 • Tieteellisen lohikantojen hoitoneuvoston raportin esittely, Torbjørn Forseth, neuvoston johtaja

 • Inge Arne Eriksen, Bivdu

12:15-13:15

Lunsj.

Lounas

13:15-13:30

Uttak av pukkellaks i Tana – erfaringer fra tiltak i 2021, pilotprosjekt i 2022, og tanker om uttaksfiske i 2023.

Pierre Fagard, Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).

Kyttyrälohien poistaminen Tenolla- kokemuksia toimista 2021, pilottihankkeesta 2022 ja ajatuksia ensi vuoden poistokalastuksesta 2023.
Pierre Fagard, Tenon vesistön kalastushallinto (TF)

13:30-14:00

Pukkellaksprosjektet i Tana 2023 - biologiske og organisatoriske utfordringer. Roar Sandodden og Pål Adolfsen, Veterinærinstituttet.

Tenon kyttyrälohihanke 2023- biologiset ja organisatoriset haasteet.
Roar Sandodden ja Pål Adolfsen, Norjan eläinlääketieteen laitos

14:00-14:30

Kunnskapsstatus om pukkellaks, og behov for overvåking/forskning i pukkellaksprosjektet i Tana i 2023. 

 • Kunnskapsstatus for pukkellaks, og behov for forskning/FoU sett fra en norsk synsvinkel. 

Eva Thorstad, forsker i Norsk institutt for naturforskning.

 • Behov for overvåking/FoU i et uttaksprosjekt i Tana sett fra en finsk synsvinkel. 

Jaakko Erkinaro, Naturressursinstituttet Finland (Luke), og medlem i norsk-finsk Tana overvåkings- og forskningsgruppe.

Kyttyrälohitilanne ja Tenolle kesälle 2023 suunnitellun hankkeen seuranta-/tutkimustarpeet. 

 • Tilanne sekä tutkimus- ja kehitystarpeet Norjan näkökulmasta. 

Eva Thorstad, tutkija, Norjan luonnontutkimuslaitos NINA, kansallisen asiantuntijaryhmän jäsen.

 • Poistokalastushankkeen seuranta-, tutkimus- ja kehitystarpeet Suomen näkökulmasta. 

Jaakko Erkinaro, Luonnonvarakeskus Luke, Tenojoen lohikantojen suomalaisnorjalaisen seuranta- ja tutkimusryhmän jäsen.

14:30-14:45

Beinstrekk/kaffepause

Kahvitauko/jaloittelua

14:45-15:45

Pukkellaksprosjektet i Tana 2023 - fortsettelse. 

Innledning til diskusjon ved TF, Miljødirektoratet, Tana fiskeområde og representant fra finske myndigheter. Diskusjon og spørsmål.

Keskustelua ja kysymyksiä Tenon kyttyrälohihankkeesta kesällä 2023. 

Keskustelua alustavat TF, Ympäristövirasto, Tenon kalatalousalue ja Suomen viranomaisten edustaja. 

15:45-16:00

Avslutning av seminaret.

Seminaarin päättäminen. Onsdag 22. september 2021
//
Gaskavahkku  22 b. Čakčamanus

Tid /Aika (Norjan aikaa) 

Kl/klo

Fáddá/ovddasvástádus

10:00

Seminára rahpan. Hege Persen, Nationála luossaguovddáš Deanu ossodat

10:10- 10:30

Luossahálddašeapmi Norggas ja Suomas

∙         Oanehaččat Deanu luossahálddašeami birra

∙         Deanušiehtadusas makkár mearrádusat leat amas šlájaide. 

Sturla Brørs, Birasdirektoráhta, ja Tapio Hakaste,Suoma Eana- ja meahccedoallodepartemeanta 

10:30-10:55

Ruoššaluosa biologiija ja stáhtus nationála ruoššaluosaprošeavttas.

Eirik Frøiland, Birasdirektoráhta prošeaktajođiheaddji, ja nationála kompetánsajoavkku jođiheaddji. 

11:00-11:15

Mo Suopma bargá ruoššaluosaid eret oččodeamis. Tapio Hakaste, Suoma Eana- ja meahccedoallodepartemeanta

11:15-11:30

Julggiid njulgen/káffeboddu

11:30-12:15 

Ruoššaluosaid bivdin mearas? Vejolašvuođat ja ráddjejumit.

 • Presentasjon av rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Torbjørn Forseth, leder i rådet
 • Inge Arne Eriksen, Bivdu.

12:15-13:15

Boradeapmi.

13:15-13:30

Ruoššaluosaid eret bivdin Deanus – doaibmavásáhusat jagis 2021, pilohtaprošeakta 2022:s, ja makkár áigumušat leat boahtte gease eret bivdimis.

Deanu bivdohálddašeapmi (TF)

13:30-14:00

Deanu ruoššaluossaprošeakta 2023 – biologalaš ja hálddašan hástalusat. Roar Sandodden ja Pål Adolfsen Veterinærinstituttet.

14:00-14:30

Ruoššaluosa diehtostáhtus, ja gozihandárbu/Deanu ruoššaluossaprošeavtta dutkan 2023:s. 

∙         Ruoššaluosa diehtostáhtus, ja dutkandárbbut/FoU Norgga beale oaidnu. 

Eva Thorstad, NINA dutki ja nationála kompetánsajoavkku lahttu.

∙         Gozihandárbu/FoU Deanus eret  bivdinprošeavttas Suoma beale oaidnu. 

Jaakko Erkinaro, Suoma luondduresursainstituhta (Luke), ja norgga-suoma Deanu gozihan- dutkanjoavkku miellahttun.

14:30-14:45

Julggiid njulgen/káffeboddu

14:45-15:45

Deanu ruoššaluossaprošeakta 2023 - joatkašuvvá. 

Digaštallan láidehus TF , Birasdirektoráhta ja Suoma eisseválddiid ovddasteaddjit. Digaštallan ja gažadeapmi.

15:45-16:00

Seminára loahpaheapmi.

BYGGMAGASINET

I bildeteksten settes en forklarende tekst. Legg gjerne inn fotografens navn på denne måten. Foto: Navn Navnesen

Byggmagasinet

i Sted

Måned og årstall

Noen av de mest kjente landemerkene i Venezia

Kanalene

Venezia er en italiensk by som ligger innerst i Adriaterhavet. Venezia er kjent for sine kanaler, sin arkitektur og sin historie. Noen av de mest kjente landemerkene i Venezia er Dogepalasset, Rialtobroen, Sukkenes bro og Markusplassen.

Byens navn kommer fra de latinske navnene Venetia og Venetiae, som sannsynligvis er hentet fra Venetia et Histria – det romerske navnet på Regio X i Romerrikets Italia – men og brukt om regionens kystområder som forble del av Østromerriket, og ikke underlagt gotisklangobardisk eller frankisk kontroll. Navnet «Venezia» kommer av det romerske navnet på folket kjent som veneti.

Broene

Byens navn kommer fra de latinske navnene Venetia og Venetiae, som sannsynligvis er hentet fra Venetia et Histria – det romerske navnet på Regio X i Romerrikets Italia – men og brukt om regionens kystområder som forble del av Østromerriket, og ikke underlagt gotisklangobardisk eller frankisk kontroll.

Navnet «Venezia» kommer av det romerske navnet på folket kjent som veneti – et folk som var kjent som eneti for grekerne. Ordets betydning er usikker, selv om det finnes andre indoeuropeiske stammer med like navn, som de keltiske venetide baltiske veneti og de slaviske venderne.

H1 skal kun brukes til overskrifter

H2 er ingressfonten. Husk at når du skal kopiere inn tekst her så må du alltid høyreklikke i teksten og markere menypunktetet 'lim inn og tilpass stil' som ligger i malen, ellers så tar du med deg formateringen/typografien fra kilden du kopierer fra.

Dette er fonten som skal brukes på all brødtekst. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å legge inn/endre tekst. Du kan velge å linke opp deler av brødteksten dersom du skal ha CTA-linker gjennomgående i teksten. Dette anbefales dersom klikk til kundens nettside er en viktig KPI. Når du legger inn en link som skal peke ut til kundens nettsted velger du følgende innstillinger: a) link type = external, b) legg inn linken, c) huk av for "open page in new tab", d) huk av for "add rel=nofollow", og e) huk av for "add rel=sponsored".

H3 er mellomtittelfonten

Overskrift

Tekst tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Double-click to edit text

summerfield, woman, girl

H3 er mellomtittelfonten

Dette er fonten som skal brukes på all brødtekst. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å legge inn/endre tekst. Du kan velge å linke opp deler av brødteksten dersom du skal ha CTA-linker gjennomgående i teksten.


BILDE: Her legges det inn bildetekst. her kan man gjerne style med bold effekt på ønskede uthevede ord som f eks bilde.

Overskrift

Tekst tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Double-click to edit text

people, holding hands, sunset

H3 er mellomtittelfonten

Dette er fonten som skal brukes på all brødtekst. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å legge inn/endre tekst. Du kan velge å linke opp deler av brødteksten dersom du skal ha CTA-linker gjennomgående i teksten.


BILDE: Her legges det inn bildetekst. her kan man gjerne style med bold effekt på ønskede uthevede ord som f eks bilde.

I bildeteksten settes en forklarende tekst. Legg gjerne inn fotografens navn på denne måten. Foto: Navn Navnesen

I bildeteksten settes en forklarende tekst. Legg gjerne inn fotografens navn på denne måten. Foto: Navn Navnesen

I bildeteksten settes en forklarende tekst. Legg gjerne inn fotografens navn på denne måten. Foto: Navn Navnesen

A line of text in a paragraph.

Sitat kan du skrive her

Kundenavn

"

Sitat kan du skrive her

Kundenavn

"

"

Legg gjerne inn et oppsiktsvekkende sitat - der det måtte passe i teksten


Navn Navnesen (alder), og tittelen til sitateieren. Bruk alltid H4.

Moustache, Chin, Head, Forehead, White, Face

Anders Nesse

Odd-Marcus er best, ingen protest


Forehead, Chin

LEDER

Navn Navnesen

Hovedsponsor Klæbu Bydelsmagasin

Foto: Fotografens Navn

Kundenavn

 • A line of text in a paragraph. A line of text in a paragraph. A line of text in a paragraph.
 • A line of text in a paragraph.
 • A line of text in a paragraph. A line of text in a paragraph.
 • A line of text in a paragraph.
 • ....faktabokser i vev ser ut som dette

 • det er bare bulletpoints som går an?

 • ...du kan endre teksten der det står "visste du at" til hva du vil - for eksempel "fakta".

 • Faktabokser kan være med på å bryte opp en lang tekst?

FAKTABOKS

Visste du at...

 • Paragraph....faktabokser i vev ser ut som dette

 • det er bare bulletpoints som går an?

 • ...du kan endre teksten der det står "visste du at" til hva du vil - for eksempel "fakta".

 • Faktabokser kan være med på å bryte opp en lang tekst?

 • Du kan også lenke opp tekst i denne boksenH4: faktaboks

H2: Visste du at...

Personal protective equipment, Blue-collar worker, Emergency
Losting in Venice
Vakre
Dette elementet egner seg på mobil som erstatning for Card Slider under som ikke fungerer på mobil. Venezia er en italiensk by som ligger innerst i Adriaterhavet.
Venezia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ingredient, Dish, Cuisine, Food
Veggie burger, Fast food, Cemita, Hamburger, Ingredient, Cuisine, Dish
Her settes tekst tilhørende bildet
Automotive design, Motor vehicle, Transport, Car
Anton Darius - https://unsplash.com/@thesollers
Dan Freeman - https://unsplash.com/@danfreemanphoto
Water, Island
Anton Darius - https://unsplash.com/@thesollers
Human settlement, Urban design, Bird's-eye view, Metropolitan area, Aerial photography, Neighbourhood, City, Suburb
Timothy Eberly - https://unsplash.com/@timothyeberly
Town
Losting in Venice

Venezia er en italiensk by som ligger innerst i Adriaterhavet. Venezia er kjent for sine kanaler, sin arkitektur og sin historie. Noen av de mest kjente landemerkene i Venezia er Dogepalasset, Rialtobroen, Sukkenes bro og Markusplassen.

Vakre
Venezia

Body of water, Vacation, Sky, Town, Channel, Boat, Waterway, Canal

Venezia er en italiensk by som ligger innerst i Adriaterhavet. Venezia er kjent for sine kanaler, sin arkitektur og sin historie. Noen av de mest kjente landemerkene i Venezia er Dogepalasset, Rialtobroen, Sukkenes bro og Markusplassen.

De kjente
kanalene

Body of water, Building, Sky, Cloud, Watercourse, Window

Venezia er en italiensk by som ligger innerst i Adriaterhavet. Venezia er kjent for sine kanaler, sin arkitektur og sin historie. Noen av de mest kjente landemerkene i Venezia er Dogepalasset, Rialtobroen, Sukkenes bro og Markusplassen.

De flotte
broene

Hvor god er du i vev?

En kortfattet oppfordring til klikk

H3 er mellomtittelfonten

Dette er fonten som skal brukes på all brødtekst. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å legge inn/endre tekst. Du kan velge å linke opp deler av brødteksten dersom du skal ha CTA-linker gjennomgående i teksten. Dette anbefales dersom klikk til kundens nettside er en viktig KPI. Når du legger inn en link som skal peke ut til kundens nettsted velger du følgende innstillinger: a) link type = external, b) legg inn linken, c) huk av for "open page in new tab", d) huk av for "add rel=nofollow", og e) huk av for "add rel=sponsored".


H3 er mellomtittelfonten

Dette er fonten som skal brukes på all brødtekst. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å legge inn/endre tekst. Du kan velge å linke opp deler av brødteksten dersom du skal ha CTA-linker gjennomgående i teksten. Dette anbefales dersom klikk til kundens nettside er en viktig KPI. Når du legger inn en link som skal peke ut til kundens nettsted velger du følgende innstillinger: a) link type = external, b) legg inn linken, c) huk av for "open page in new tab", d) huk av for "add rel=nofollow", og e) huk av for "add rel=sponsored".


Smartembed:

Finner ingen URL

Smartembed:

Finner ingen URL

https://www.ifinnmarklab.no/

Mellomtittel

A line of text in a paragraph.

A line of text in a paragraph.

Adresse:
Torget
, 9700 Lakselv

Åpningstider
Fredag: 11:00 – 17:00
Lørdag: 11:00 – 15:00

 • Lakselvkontoret er det beste kontoret.
 • Vi har de beste journalistene og leverer det beste konsernet har og by på. BASTA!
 • iFinnmark er best på streaming i hele Amedia.
 • Vi leverer både, foto, video, streaming, content marketing, etc etc etc.

Telefon: 90868615
E-post:  annonse@fd.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook


Kontakt

Adresse:
Gatenavn, Postnummer og sted

Åpningstider
Mandag – Fredag: 00:00 – 00:00
Torsdag: 00:00 – 00:00
Lørdag: 00:00 – 00:00

Telefon: 00 00 00 00
E-post:  post@epost.no

A line of text in a paragraph.

Adresse:
Båthavna 12, 1680 Skjærhalden

Åpningstider
Fredag: 11:00 – 17:00
Lørdag: 11:00 – 15:00

Telefon: 69 37 80 08
E-post:  post@hvalerfisk.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook


Våre tjenester

 • Snekkerarbeid
 • Utbedring ved normal slitasje innvendig og utvendig
 • Kjøkkenfornying
 • Baderom
 • Terrasser, hageboder, porter og gjerder.
 • Det meste innen oppussingsoppdrag
 • Sluk, avløp, vannlås, pakning
 • Strøing og måking i vintersesongen, plen og hage ellers
 • • M.m.


Black, Wood, Gesture, Style, Black-and-white

HER KAN DET SETTES EN KORTFATTET TITTEL TIL ARTIKKELEN

HER KAN DET SETTES EN KORTFATTET TITTEL TIL ARTIKKELEN

En scrollytelling tekst bør ikke være for lang. Den bør inneholde noen få linjer med tekst. Optimalt så bør ikke teksten overskride flere tegn enn 200. Det skal være kort og lettfattelig å lese.

En scrollytelling tekst bør ikke være for lang. Den bør inneholde noen få linjer med tekst. Optimalt så bør ikke teksten overskride flere tegn enn 200. Det skal være kort og lettfattelig å lese. Men i visse tilfeller kan selvfølgelig det legges inn mer tekst.

Mellomtittel

Her må bilde bak tilpasses, dvs at 50% av bildeinnholdet (format 16:9) på høyreside må inneha en rolig bakgrunn fordi tekst skal være enkelt å lese.

By definition, visual storytelling is the use of images, videos, infographics, presentations, and other visual elements, to craft a story. It is a way to draw attention to content in the age of infobesity.

Scrollytelling, the portmanteau of ‘scrolling’ and ‘storytelling’, is a way to dynamically tell multimedia stories that unfold as you scroll. Scrollytelling is a good way to engage and actively keep your audience 'in touch' with the story they are consuming; the scroll gives them a sense of control, exploration, and discoverability.

The scrollytelling format is often, but not limited to, used by commercial departments and content studios for branded content, for long-read editorials, native advertisingcontent marketing, brands conveying their message through storytelling, and even in reports.

Mellomtittel

Her må bilde bak tilpasses, dvs at 50% av bildeinnholdet (format 16:9) på høyreside må inneha en rolig bakgrunn fordi tekst skal være enkelt å lese.

By definition, visual storytelling is the use of images, videos, infographics, presentations, and other visual elements, to craft a story. It is a way to draw attention to content in the age of infobesity.

Scrollytelling, the portmanteau of ‘scrolling’ and ‘storytelling’, is a way to dynamically tell multimedia stories that unfold as you scroll. Scrollytelling is a good way to engage and actively keep your audience 'in touch' with the story they are consuming; the scroll gives them a sense of control, exploration, and discoverability.

The scrollytelling format is often, but not limited to, used by commercial departments and content studios for branded content, for long-read editorials, native advertisingcontent marketing, brands conveying their message through storytelling, and even in reports.

Mellomtittel

Her må bilde bak tilpasses, dvs at 50% av bildeinnholdet (format 16:9) på høyreside må inneha en rolig bakgrunn fordi tekst skal være enkelt å lese.

By definition, visual storytelling is the use of images, videos, infographics, presentations, and other visual elements, to craft a story. It is a way to draw attention to content in the age of infobesity.

Scrollytelling, the portmanteau of ‘scrolling’ and ‘storytelling’, is a way to dynamically tell multimedia stories that unfold as you scroll. Scrollytelling is a good way to engage and actively keep your audience 'in touch' with the story they are consuming; the scroll gives them a sense of control, exploration, and discoverability.

The scrollytelling format is often, but not limited to, used by commercial departments and content studios for branded content, for long-read editorials, native advertisingcontent marketing, brands conveying their message through storytelling, and even in reports.

Mellomtittel

Her må bilde bak tilpasses, dvs at 50% av bildeinnholdet (format 16:9) på høyreside må inneha en rolig bakgrunn fordi tekst skal være enkelt å lese.

By definition, visual storytelling is the use of images, videos, infographics, presentations, and other visual elements, to craft a story. It is a way to draw attention to content in the age of infobesity.

Scrollytelling, the portmanteau of ‘scrolling’ and ‘storytelling’, is a way to dynamically tell multimedia stories that unfold as you scroll. Scrollytelling is a good way to engage and actively keep your audience 'in touch' with the story they are consuming; the scroll gives them a sense of control, exploration, and discoverability.

The scrollytelling format is often, but not limited to, used by commercial departments and content studios for branded content, for long-read editorials, native advertisingcontent marketing, brands conveying their message through storytelling, and even in reports.

Heisann! Her kan du legge inn tekst som skal illustrere en melding fra en person

Og her kan du legge inn tekst som skal illustrere en melding som svar

En scrollytelling tekst bør ikke være for lang. Den bør inneholde noen få linjer med tekst. Optimalt så bør ikke teksten overskride flere tegn enn 200.

annonsørinnhold fra

En scrollytelling tekst bør ikke være for lang. Den bør inneholde noen få linjer med tekst. Optimalt så bør ikke teksten overskride flere tegn enn 200.