Bli kjent med yrkesfagene i videregående opplæring.

Kirkenes videregående skole vil som verter ønske velkommen til digitalt Finnmarksmesterskap i yrkesfag hvor det skal kjempes om seieren i 16 ulike fag.

Styremøtet er over for i dag og starter igjen tirsdag 15. januar klokken 0830
//
Stivračoahkkin lea loahpahuvvon otnážii. Álgá fas ihtin disdaga 15.01 diibmu 08.30

Arctic Skills

Link til vår hjemmeside

Hjemmeside

Link til våre hjemmesider

Rectangle

Hjemmeside

Link til våre hjemmesider

Rectangle

Stream uten tolk mandag 25. januar.
//
Rávdnjen dulkka haga mánnodaga ođđajagemánnu 25. beaivvi.