Finnmarkseiendommen – Finnmárkkuopmodat
Styremøte 25. og 26. november

Styremøtene sendes med og uten tolk.
Øverste stream er på norsk, nederste er på språket det snakkes på møtet.
Opptak av streamene kan sees under.

Stream på norsk dag 2.

Stream på orginalspråk dag 2.

Stream på norsk dag 1.

Stream på orginalspråk dag 1.