Finnmarkseiendommen – Finnmárkkuopmodat
Styremøte 25. og 26. januar.

Styremøtene sendes med og uten tolk.
Øverste stream er på norsk, nederste er på språket det snakkes på møtet.
Opptak av streamene kan sees litt etter at sendingen er over.

//

Finnmárkkuopmodat – Finnmarkseiendommen
Stivračoahkkin ođđajagemánnu 25. ja 26 beaivvi.
Stivračoahkkimat sáddejuvvojit sihke dulkkain ja dulkka haga.
Bajimus rávdnjen lea dárogillii, vuolemus lea lávdegillii.
Báddejuvvon rávdnjen lea geahččan ládje maŋŋel veaháš maŋŋelaš go sátta lea loahpahuvvon.

Styremøtet er over for i dag og starter igjen tirsdag 15. januar klokken 0830
//
Stivračoahkkin lea loahpahuvvon otnážii. Álgá fas ihtin disdaga 15.01 diibmu 08.30

Text, Line

Hjemmeside

Link til vår hjemmeside og sakslistene

Paper product

Stream uten tolk mandag 25. januar.
//
Rávdnjen dulkka haga mánnodaga ođđajagemánnu 25. beaivvi.

Stream på norsk tirsdag 26. januar.
//
Rávdnjen dárogillii disdaga ođđajagemánnu 26. beaivvi.

Stream uten tolk tirsdag 26. januar.
//
Rávdnjen dulkka haga disdaga ođđajagemánnu 26. beaivvi.