Finnmarkseiendommen – Finnmárkkuopmodat
Styremøte 8. og 9 juni 2021.

Styremøtet tolkes til norsk og samisk, samt en egen stream med originalspråket som snakkes under møtet.
//
Stivračoahkkin geassemánu 8.-9. beaivvi 2021.
Stivračoahkkin dulkojuvvo dárogillii ja sámegillii. Sáhtát maid válljet dulkkahis sáddaga.

Saksdokumenter / Áššebáhpárat

Link saksdokumenter
Liŋka áššebáhpáriidda

Paper product
Text, Line

Hjemmeside

Link til vår hjemmeside og sakslistene

Paper product

Dagens styremøte er over og vi starter opp igjen i morgen kl.08:00
Opptakene ligger i lenkene under.

Tirsdag 8. juni
//
Maŋŋebárga geassemánu 8. b.

Stream uten tolk
//
Stream dulkka haga

Stream tolket til Norsk
//
Dárogillii dulkojuvvon stream

Stream tolket til Samisk
//
Sámegillii dulkojuvvon stream

Onsdag 9. juni
//
Gaskavahkku geassemánu 9. b.

Stream uten tolk
//
Stream dulkka haga

Stream tolket til Norsk
//
Dárogillii dulkojuvvon stream

Stream tolket til Samisk
//
Sámegillii dulkojuvvon stream

Onsdag 24. mars
//
SAMISK

Stream uten tolk
//

Stream tolket til Norsk
//

Stream tolket til Samisk
//

Stream på norsk tirsdag 26. januar.
//
Rávdnjen dárogillii disdaga ođđajagemánnu 26. beaivvi.

Stream uten tolk tirsdag 26. januar.
//
Rávdnjen dulkka haga disdaga ođđajagemánnu 26. beaivvi.