– Dersom Norge skal følge en eventuell avskaffelse av sommer- og vintertid i EU, må folket få si sin mening. Dette kommer på dagsordenen fordi EU kanskje skal avskaffe skillet mellom sommer- og vintertid. Skal vi gjøre det, må vi ta med folk på råd, sier nærings- og «tidsminister» Røe Isaksen til NRK.

EU-debatt

Omtrent like lenge som diskusjonen om vi skal stille klokken fram eller tilbake de to gangene i året, er diskusjonen om Norge ikke skal hoppe av hele ordningen.

EU-kommisjonen til EU-parlamentet har nå en debatt gående om de skal avskaffe ordningen med å stille klokkene. Kommisjonen foreslår at forslaget skal tre i kraft innen 1. april 2019. Og da er spørsmålet; skal vi da stille klokken for siste gang for sommertid 31. mars 2019 eller for vintertid 27. oktober 2019.

En debatt under Dagsnytt 18 på NRK fredag tyder på at partene er steile. Noen mener at vi skal ha sommertid for å ha det lysere på ettermiddagstid, mens andre mener at det er bedre for helsen vår, søvnkvalitet og søvnrytmen at man har normaltid eller vintertid og blir mer opplagt.

Folkeavstemning

Sannsynligvis avskaffer EU klokkeordningen i løpet av vinteren og regjeringen vil gjennomføre en folkeavstemning for å høre hva nordmenn mener. Da kan det hende at det blir to eller tre klokkestillinger til før dette er historie.

En ting er sikkert: klokken 03 natt til søndag skal klokken stilles en time tilbake.