Gå til sidens hovedinnhold

«Vindkraft er et av de aller mest effektive tiltakene for å redde klimaet. Alle andre tiltak er ikke nok»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv er kritisk til kampanjen vår, Klokka tikker. Han tar opp viktige spørsmål.

Vi er helt enige i at vindkraft ikke er den eneste løsningen. For å redde klimaet og naturen må vi bruke alle de løsningene vi har. Alt tyder på at vi er i ferd med å tape kampen mot klimaendringene, selv med en massiv satsing med alle midler. I et opphetet diskusjonsklima med feilinformasjon og overdrivelser, mener vi allikevel det er svært viktig å understreke at nettopp vindkraft må bidra mye. Vindkraft er et av de aller mest effektive tiltakene. Alle andre tiltak er ikke nok, hverken i Norge eller globalt.

Les også

Villedende PR-kampanje om vindkraft

Det er feil at vi forsøker å skremme noen. Virkeligheten, slik den beskrives av FN, klimaforskere og media, er langt mer skremmende. At mennesker og 1,5 milliarder dyr i Australia er døde i branner som er forsterket av klimaendringer, er en fullstendig tragedie.

For ordens skyld: vår film var produsert før disse brannene tiltok. Det er FNs budskap vi bygger opp under, og vi ønsker å vise hvor kort tid det er til 2030. Det må være slutt på prat, nå må det handles raskt. Heimdal mener vi ikke omtaler de negative virkningene ved vindkraft. Men hvis han hadde besøkt kampanjens nettside, vindkraftnaa.no, ville han sett at vi tar opp problemstillingene han berører. Vi diskuterer ulempene med vindkraft, men forklarer også hvorfor vindkraft spiller en så viktig rolle.

Vi er fullstendig enige i at verdens natur er i krise og arealendringer er det største av mange problemer. Men når Heimdal bruker FNs naturpanel mot vindkraft mener vi han tar feil. Hvis han hadde lest det som er publisert, ville han sett at naturpanelet er helt enige med resten av FN i at klimamålene må nås og at fornybar energi, inkludert vindkraft, må til.

Naturpanelets sekretariatsleder, Anne Larigauderie, har uttalt at ekstra mye kraft fra blant annet vind kan redusere behovet for bruk av enorme areal til dyrking av biomasse til energiformål. FNs klimapanels siste rapport om arealbruk sier det samme. Regnskogfondet mener importert palmeoljediesel bare i Norge i 2017 medførte ødeleggelse av 220 km2 regnskog. Hvis bilene heller gikk på el hadde man trengt en brøkdel av arealet for å produsere nok energi med vindkraft. Konsekvensene for natur hadde også vært langt mindre.

Det er ikke lenge siden FNs generalsekretær, António Guterres, i en kronikk framhevet landbasert vindkraft som et av lyspunktene i bekjempelsen av klimaendringene. Vindkraft er altså et helt sentralt, globalt tiltak for å redde natur og mennesker. Det finnes da heller ingen troverdige analyser som tilsier at vi klarer oss uten en videre utbygging av vindkraft, spesielt på land, men også til havs.

Heimdal viser forståelse for at næringslivet må gå med overskudd, men anklager oss samtidig for profittjag. Men klimatiltak må være lønnsomme. Alternativet er at de ikke gjennomføres. Hvis Heimdal hadde satt seg inn i vårt selskaps historie, samt hvordan overskudd er reinvestert med stor risikovilje i bærekraftig teknologi, er vi sikre på at han ville tenkt annerledes. Nå som vindkraft faktisk blir lønnsomt uten subsidier, er vi dessuten av den klare oppfatning at lokalsamfunnene må ha mer igjen for å stille områder til disposisjon.

Klimatiltak som gir verdiskaping uten subsidier kan bidra til redusert oljeavhengighet. Når Heimdal omtaler norsk vindkraft som naturødeleggende, mener vi han mangler globalt perspektiv. Man må dessuten vurdere de faktiske konsekvensene av hvert enkelt prosjekt.

Eksempelvis er det i vårt anlegg på Høg-Jæren, hvor vi har mer enn ti års driftserfaring, godt dokumentert at effekten på biologisk mangfold er svært liten. Vi mener allikevel ikke vindkraft skal bygges overalt. Vi trenger ikke vindkraft innenfor de 12 % siste villmarkspregede områdene i Norge, eller innenfor vernede områder.

Men i lys av de ekstreme tiltak som verden må gjennomføre, tror vi det finnes mange vindkraftprosjekter i Norge som har akseptable konsekvenser, og at det er helt riktig å kutte utslipp ved å bruke noen promille av utmarka i et land som er 98 % ubebygd.

Kommentarer til denne saken