Vinden herjer med Finnmark: Widerøe mistet oversikten over hvor mange landinger de måtte droppe

Ragnhild Antonsen skulle til Tromsø mandag, via Vadsø, men værgudene ville det annerledes. Flyet kunne ikke lande.