Ville ha millioner i erstatning i tapt arbeidsfortjeneste etter grov voldsepisode i 2016 – fikk ingenting

Mannen i 30-årene ble stygt kvestet av en yngre mann i den såkalte «Skaialuft-saken» i Alta i juni 2016, og han er nå 100 prosent ufør. I Alta tingrett krevde han drøye fem millioner kroner av mannen i 20-årene, som ble dømt etter den grove voldsepisoden. Dette som erstatning for fremtidig inntektserverv. Tingretten avviste kravet.