Gå til sidens hovedinnhold

Vil Troms og Finnmark KrF stanse leting etter olje og gass?

Finnmarksdebatten

Til helgen har KrF landsmøte og der skal de ta stilling til om de vil stanse leting etter olje og gass.

Konkret har de et programforslag som lyder: «Tiden for å lyse ut nye, brede konsesjonsrunder og stimulere til leting etter mer olje, er forbi. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder.»

Dette vil få relativt store konsekvenser for Norge på sikt, og det er trist å se at stadig flere av partiene inntar en fiendtlig holdning til vår viktigste næring. Det vil også få store konsekvenser for de som jobber innenfor denne næringen og leverandørindustrien, også i Troms og Finnmark.

Tall fra Norsk Olje og Gass som viser sysselsettingseffekter og verdiskaping fordelt på landets fylker, viser tydelig hvor viktig Olje og gassnæringen er for Troms og Finnmark. Analysen er gjort av Menon Economics for Norsk Olje og Gass, som i denne analysen har utregnet det regionale økonomiske fotavtrykket av aktiviteten i petroleumsnæringen i Troms og Finnmark.

Det er viktig å merke seg at Troms og Finnmark hadde om lag 900 sysselsatte direkte hos operatører og konsesjonshavere og om lag 1 200 i offshore leverandørnæringen i 2019.

I tillegg kommer indirekte sysselsatte som følge av vare- og tjenestekjøp fra øvrige næringer. De samlede pendlerjusterte sysselsettingseffektene var i 2019 på 4.300. Direkte og indirekte verdiskaping fra petroleumsnæringen i Troms og Finnmark var i 2019 på 4,8 milliarder kroner. Oljen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn og et eventyrlig stort oljefond. Olje- og gassnæringen gir lys i hus over hele landet og er enormt viktig for bosetting i distriktene. Det er om lag 225.000 nordmenn som er sysselsatt, enten direkte eller indirekte, av olje- og gassnæringen.

Fremskrittspartiet mener norsk petroleumsindustri er utrolig viktig for Norge og mener næringen skal utvikles, ikke avvikles.

Når man ser det regionale økonomiske fotavtrykket av aktiviteten i petroleumsnæringen i Troms og Finnmark skaper, er det uforståelig at enkelte partier ønsker å avvikle næringen - uten noen konkret eller realistisk plan på hvordan arbeidsplassene og inntektstapet skal erstattes dersom næringen blir borte.

KrFs programforslag vil sette en effektiv stopper for fremtidig aktivitet i petroleumsnæringen!

Er dette noe delegatene til KrFs Landsmøte fra Troms og Finnmark stiller seg bak?

Vil de stemme for et slikt forslag som er starten på å avvikle norsk petroleumsnæring og legge ned viktige arbeidsplasser?

Kommentarer til denne saken