Gå til sidens hovedinnhold

Vil stanse vindkraft i beiteområder: – I konflikt med plikten til å sikre grunnlaget for samisk kultur

Artikkelen er over 2 år gammel

Den grønne blokken på fylkestinget i Finnmark, har forent seg rundt et felles forslag om nasjonal ramme for vindkraft. Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne, Senterpartiet og venstre.

LES OGSÅ: Vender tommelen ned for NVEs planer: – Det er helt uakseptabelt

LES OGSÅ: Marianne vil ha vindmølleparker i store deler av Vest-Finnmark: – Kun utfordringer for reindrifta mens det bygges

– Vindkraftutbygging står i konflikt med plikten til å sikre grunnlaget for samisk kultur. Reindrifta utnytter marginale naturressurser på fjell og vidde, og har over tid måttet tåle stadig mer redusert areal på grunn av ulike inngrep. Av hensyn til den samlede effekten av naturinngrep i reindriftsområder bør reindriftas arealer sikres for framtida og skjermes mot omfattende utbygging, heter det i et forslag fra partiene.

De ønsker å begrense utbygging av vindkraftanlegg på land, prioritere klassisk naturvern og skjeme reinbeiteområder.

– Rastegaissa er et område som er viktig for samisk reindrift og det må ikke gis konsesjon til vindkraft i området. Det foreslåtte området avsatt til vindkraft i Vest-Finnmark er i strid med klassisk naturvern og samisk reindrift, heter det i forslaget til høringssuttalelse.

I forslaget ønsker partiene at «fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering. Helt uberørt natur skal aldri utbygges av landbasert vindkraft».

De ønsker heller ikke nye konsesjoner for landbasert vindkraft, og at kommuners syn skal være avgjørende.

Saken behandles i dag i fylkestinget.

Kommentarer til denne saken