Vil øke eiendomsskatten, legge ned tre ungdomstrinn, og flytte barnehage. OG: Bygge to nye skoler og legge ned fem

Alta-rådmannen med sitt budsjettforslag for 2020 og framover.