Vil montere antenner på Rådhustaket: Tilbyr takleie på 12 tusen i året

På vegne av Telia as har Terje Sommerschild, avtaleforhandler SA Telecom, sendt forespørsel til Nordkapp kommune om mulighetene for å leie plass på taket av rådhuset til en antenne montasje. Årsaken er at de ønsker å få bedre dekning for Telias kunder i området.