– Vi er i en nasjonal krise, og regjeringen møter dette med et lappeteppe av hastetiltak. Det må skjæres gjennom nå slik at vi raskest mulig får en tjeneste som setter sikkerheten til folk først, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Dagbladet.

I forslaget, som ble omtalt av VG i helgen, ber SV om at regjeringen snarest starter en styrt avvikling av kontrakten med Babcock. SV mener også at Babcock skal ta sin del av kostnaden situasjonen har påført staten.

Ap og Sp har også gått inn for at staten skal overta driften av ambulanseflyene. Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har sagt at det er uaktuelt for Frp å gå inn for å gjøre luftambulansetjenesten offentlig.

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i Norge. Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene. Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud.

Selskapet Babcock overtok 1. juli i år ansvaret for driften av alle landets ambulansefly.

Den siste tiden har flere fly blitt satt på bakken eller blitt ilagt værrestriksjoner. Helseminister Bent Høie (H) var på reise i Nord-Norge i forrige uke og beklaget situasjonen.

– Jeg vil beklage hvordan dette har utviklet seg for dem som er pasienter og har bruk for tjenesten, og ikke minst de ansatte som har stått i dette så lenge, sa han til NTB.