Gå til sidens hovedinnhold

Vil forkaste merkevare etter at ordføreren brukte det på eget hotell: – Som mer­ke­va­re er det nå helt ubru­ke­lig

Allerede før Verdde Hotel Lakselv har åpnet i Lakselv sentrum, har det oppstått debatt rundt navnevalget på det nye hotellet. Navnet på hotellet er nemlig det samme som kommunene har brukt mange hundre tusen kroner på å utvikle. Det stil­les spørs­mål om de to mer­ke­va­rene blir så like at det kan opp­stå mis­for­stå­el­ser, og om Pors­an­ger-ord­fø­re­rens re­la­sjon til beg­ge nav­ne­ne kan ska­pe ube­grun­ne­de spe­ku­la­sjo­ner.

For abonnenter