Vil få bort gråpapiret i vinduene: - Hva skal byen være? Nisseby eller urban polarby?

– Handelen i Hammerfest vokser ikke like mye som i områdene rundt.