Vil du ha politikere som tenker langsiktig eller kun til neste valg?

KRITISKE SPØRSMÅL: Farid Shariati i MDG mener politikere bør applaudere at media stiller kritiske spørsmål ved partienes utydelige svar for hvordan de vil nå sine valgløfter.

KRITISKE SPØRSMÅL: Farid Shariati i MDG mener politikere bør applaudere at media stiller kritiske spørsmål ved partienes utydelige svar for hvordan de vil nå sine valgløfter. Foto:

Av
DEL

MeningerGrensen for hva som er konstruktiv eller destruktiv kritikk går ved om kritikken er legitim eller ikke. Vi bør applaudere at media stiller kritiske spørsmål ved partienes utydelige svar for hvordan de vil nå sine valgløfter. Istedenfor blir det sagt at slike kritiske spørsmål er symptomatiske for pessimisme og hindrer utvikling. Vi må ikke kneble betimelige spørsmål stilt av media.

Jeg stiller som ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne. Vårt parti blir stilt til vegs med å redegjøre for både ting vi går på valg på og ting som vi aldri har programført. Vi mener at det er helt rimelig at folk spør oss hvordan vi skal gjennomføre vår politikk. Det vi etterlyser er imidlertid at andre parti blir ansvarliggjort på samme måte. For de mest sensasjonelle målene som er blitt presentert er også de som ikke blitt redegjort for. Når Høyres Hans-Jacob Bønå tidligere blitt spurt hvordan Høyre har tenkt å øke innbyggertallet i kommunen til 8.000 innen 2030, har det håndfaste tiltaket vært at vi må ha «trua» på at det vil gå. I så tilfelle frister det meg å si at MDG går på valg på å øke innbyggertallet til 10.000 i 2029! Selvsagt med forbehold om at ethvert kritisk spørsmål om hvordan vi har tenkt at det skal gå til, avvises som pessimisme og er automatisk illegitimt å spørre. Hvis det ikke ville blitt akseptert av MDG, bør det ikke bli akseptert av andre heller.

Jeg syns det er alvorlig når viktige opplysninger i saker som engasjerer mange unnlates å nevnes. Saken om høringsplan for Kommunedelplan Kiby er et slikt eksempel. Jeg registrerer at innbyggerne applauderer kommunestyrets vedtak om å sende forslaget ut på høring som et tegn på handling for et etterlengtet prosjekt. Folk har tillitt til at politikerne er redelige og ikke gir inntrykk av usannsynlige idéer blir fremstilt som nærliggende prosjekt som står i ferd med å realiseres. Jeg syns derfor at det er meget uheldig at vedtaket selges inn som et skritt nærmere en lengre landingsbane i Kiby. Eller at en landingsbane på 1.500 meter vil bety at større jetfly vil lande i Vadsø. For dersom mine politiske kollegaer har lest de samme utredningene som jeg har gjort, som for øvrig ligger åpent og tilgjengelig for alle på nett, ville de se at det ikke er tilfelle.

For hva er denne optimismen forankret i? Det kan ikke være fra nasjonal transportplan (NTP). Der er det jo ikke noen som helst planer om noen utvidelser av Vadsøs landingsbane. Ikke kan man se antydninger til noe slikt i fylkeskommunens egne regionale transportplan for 2018-2029, som ikke en gang nevner Vadsø flyplass. Faktum er at av små flyplasser, er det kun Hammerfest flyplass som nevnes.

Kan det således være noe som Avinor sier eller skriver i sine høringssvar som gir grobunn for denne optimisme? Absolutt ikke! De slår kontant fast at det er de regionale flyplassene i Sør-Varanger og Alta, og storflyplassen i Tromsø, som inngår i deres langsiktige planer. Og Avinor sier uttrykkelig at den nye typen 100 seters jetfly ikke er aktuell for kortbanenettet og vil kun brukes til langdistanse ruter.

Noen vil imidlertid si at det må være lov å drømme stort. David beseiret tross alt Goliat. Men det argumentet reiser jo flere kritiske motspørsmål. Hva er for eksempel de konkrete strategiene for å få dette til? David brukte jo både en slynge og en kjepp for å beseire filisternes kjempe. Og hva vil effektene av en 1.550 meter landingsbane være? Dette utredes ganske grundig i både Menon-rapporten og en Norconsult-rapporten, som begge er forelagt kommunestyret. Det fremkommer tydelig i Menon-rapporten at en utvidelse til 1.550 meter ikke vil ha noen særlig betydning for Vadsø. Skal det ha en effekt, og da med særlig hensyn til turisme, må landingsbanen utvides til 2.500 meter. Forslaget som ligger på bordet nå, er allerede nedskalert fra 1.550 til 1.500 meter på grunn av Sjåbuselva! Og dette tas det ikke hensyn til, kosta hva det kosta vil.

For det kommer til en pris. Slike vedtak har store konsekvenser for Vadsø kommune, samarbeidsklimaet med andre kommuner og for andre prosjekter og satsingsområder de nærmeste årene. Vi båndlegger et område på 7.000 dekar med den foreslåtte planen. Hva er hensikten med å avsette et så stort landområde til et formål som ikke vil realiseres og bare ligge brakk? Det kan jo virke som at dette er en snik-verneplan.

Men saken om en større landingsbane har ikke en gang blitt nevnt i Øst-Finnmark regionråd. Nyheten har derfor blitt meget dårlig tatt imot av våre naboer. For en større landingsbane vil jo selvsagt ha konsekvenser for vardøværinger, og det vil selvsagt også være konkurranse med Høybuktmoen. Ikke nok med at Vadsøs politikere oppfordrer innbyggerne til å applaudere et luftslott. De er samtidig med på og heia frem at vi får en «alt-til-Vadsø» stempel hos de andre kommunene i regionen.

MDG fremmet et eget forslag til Kommunedelplan Kiby, der vi jublet over tiltakene for gang- og sykkelvei. Vi foreslo også modernisering og utbedring av fasilitetene på flyplassen. Det er nemlig slike ting Avinor faktisk har sagt at de er positive til og kan tenke seg å gå videre med. Avinor oppfordrer oss til å tenke mer kreativt og fremtidsrettet. Kapasiteten på Vadsøs flyplass tillater allerede langt flere avganger enn det vi har i dag. Fremtidens løsninger for kortbanenettet er nullutslippsfly. Dette har MDG jobbet for, og det er fantastisk å se at Widerøe nylig gikk ut med nyheten om at de har inngått avtaler med Rolls Royce med sikte på at deres neste flåte skal kunne møte nullutslippskrav. Både i Menonrapportens konklusjon og oppsummering står det at Vadsø heller bør vurdere andre måter å transportere innbyggerne på. En satsing på hydrogenbåter vet vi at staten, EU og fylkeskommunen er interesserte i. Slike satsinger vil også skape en næringskjede for hydrogenproduksjon på Vadsøya.

Som velger må du spørre deg selv om du vil stemme på partier som vil vi rygge inn i fremtiden med blikket på gårsdagens tiltak, eller på et MDG som ser fremover og har fremtidsrettede løsninger og idéer?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags