Vil blokkere domstolreformen: – Spesielt viktig for Vadsø og Hammerfest

Av

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV har bestemt seg for å si nei til regjeringens forslag om å redusere antall rettskretser i Norge. Viktig for Finnmark, mener Sps Emilie Enger Mehl.

DEL

De fire partiene, som har flertall på Stortinget, gjør det nå klart at de kommer til å stemme imot hvis regjeringen foreslår å endre antall rettskretser.

«Vi ber regjeringen om ikke å gjennomføre de planlagte strukturendringene mot stortingsflertallets vilje», skriver de fire partiene i en felles erklæring.

Den varslede domstolsreformen skal etter planen legges fram for Stortinget i juni.

Bakteppet er et forslag fra Domstolskommisjonen, som i fjor gikk inn for et drastisk kutt i antall tingretter i Norge.

Kommisjonens forslag var å redusere antall rettskretser fra dagens 60 til bare 22 og samtidig halvere antall rettslokaler. Men dette mente regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre var å gå for langt. De tre partiene har i stedet foreslått å beholde alle rettslokaler, men redusere antall rettskretser til 22.

Hver rettskrets vil da få en sorenskriver som får ansvar for flere rettslokaler.

Foreslo sammenslåing

Blant dem som har uttalt seg kritisk til forslaget, er sorenskriver Kåre Skognes i Øst-Finnmark tingrett. Han mener dagens tingrett i praksis vil bli kun et underliggende satellittkontor, og at dette gradvis vil bli redusert. Hans største bekymring var også at både kommisjon og departement foreslår at Sør-Varanger kommune blir del av Indre Finnmark tingrett, som i dag består av kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Porsanger og Kautokeino.

Senterpartiets Emilie Enger Mehl fra Hedmark, som sitter i justiskomiteen, mener opposisjonens enighet om å parkere domstolreformen er godt nytt for Vadsø, og også for Hammerfest.

– Jeg tenker at dette er en seier og en gledelig nyhet for alle deler av Finnmark. Vi må sikre lik tilgang til rettsvesenet, og det som er viktige kompetansearbeidsplasser, sier hun, som nå håper regjeringen heller vil se på hvordan man kan styrke dagens domstoler.

Krangler om domstoler: Wenche er skuffet over Tana, men Helga angrer ikke på noe

Nei til sentralisering

Overfor NTB uttaler opposisjonen at bekymringen er en slik reform vil bety tap av kompetansearbeidsplasser i distriktene og på sikt føre til at flere tinghus blir stående igjen som tomme lokaler.

– Med regjeringens forslag holder vi kun på byggene, men ikke innholdet, sier Lene Vågslid, som er justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og leder av justiskomiteen på Stortinget.

Hun ser ikke behovet for større rettskretser enn i dag.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener enigheten er et nederlag for Høyre. Han ber statsminister og Høyre-leder Erna Solberg om å lytte.

– Politiet har de siste årene gjennomgått tidenes sentralisering, nå har vi samlet flertall for å stoppe den samme sentraliseringen av domstolene, sier Vedum.

Full støtte til Wenche fra Rune i kampen om domstolene: – Det er trist at ikke Øst-Finnmark kan enes om denne saken

– Unødvendig

Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen mener endringen i antall rettskretser framstår som unødvendig for å sikre nordmenns rettssikkerhet.

– Samtidig vil de økonomiske innsparingene være ubetydelige. Der er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å iverksette en omfattende reform for norske domstoler, sier Amundsen.

SVs justispolitiske talsperson Petter Eide mener regjeringen ikke har lyttet nok til vanlige folks bekymringer.

– Ved å opprettholde de selvstendige domstolene nært der folk bor, tar dette stortingsflertallet folks bekymring og motstand mot sentralisering på alvor, sier Eide.

Regjeringens forslag er nå på høring, med svarfrist 2. juni.

Artikkeltags