Gå til sidens hovedinnhold

Vil Ap ofre reindrifta for vindkraft?

Finnmarksdebatten

– Se til Berlevåg, roper Ap-leder Jonas Gahr Støre og miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide i et innlegg publisert bl.a. i FD 29.03.2021. Arbeiderpartiet jubler for hydrogenfabrikk i Berlevåg, bygd på full vindkraftutvinning på Rákkočearru. Ut fra innlegget virker dette som ei konfliktfri sak, med bare vinnere og ingen tapere.

LES OGSÅ: «Norge bør se til Berlevåg»

Dessverre er det nødvendig å si det igjen: Området der det er bygd ut og vil bli bygd ut mer vindkraft for hydrogenfabrikken er ikke et ubrukt område. Det har i hundrevis av år vært brukt til reinbeite og fortsatt er det flere familier som har sitt levebrød av reinen her. Sjøl til Oslo og Stortinget må det ha nådd at vindkraft i reinbeiteområde er oppskrift på konflikt, både gjennom fysisk ødelegging av beiteområde, fare for forurensing og at reinen blir skremt bort fra sine bruksområder. En undersøkelse gjort i 2014 viste at av 8 vindkraftverk som til da var etablert i reinbeiteområder, hadde 7 hatt klare negative virkninger for drifta.

Det 8. var nettopp trinn en på Rákkočearru, som da var under etablering, slik at reindriftssamene her ennå ikke hadde oversikt over virkningene. I 2020 blei alle disse distriktene kontakta for oppdatering av informasjon. Fra reinbeitedistrikt 7, som har sommerbeite ved Berlevåg, skreiv distriktet ei orientering, der vi bl.a. kan lese:

«... Erfaringer i forbindelse med utbygging av 2 vindmølleparker1 viser at det stilles store krav til reindriften i anleggsperioden. Vakthold må styrkes. Det må ofte tas flyttinger av flokken for å sikre at anleggsvirksomheten ikke skaper for store forstyrrelser på reinen i en viktig periode for utvikling av kvaliteten på reinen. Særlig store utfordringer har en i kalvingsperioden, da reinen i denne perioden er særlig var for store forstyrrelser.

... Erfaringer så langt viser at vi hadde for lite kunnskap om konsekvenser av en slik utbygging, da avtalen ble underskrevet. Dette var jo et nytt inngrep på våre beiteområder. Det er jo og tydelig at de som har hatt ansvaret for konsekvensutredningen i planperioden, ikke har hatt nok kompetanse til å se hvilken påvirkning driften av vindmølleparker har på reinens bevegelsesmønster i ulike perioder av året. Etter 4 års drift av vindmølleparken er konsekvensene at det har blitt stilt store krav til distriktet i form av økte utgifter og ekstraarbeid for å ivareta oppfølging av flokken og godt dyrehold.»

Dette er informasjon som er offentlig tilgjengelig. Undertegna har deltatt i arbeidet med rapporten «Vindkraft eller reindrift?», som kom ut i 2020. Vi har så langt ikke opplevd å bli kontakta av noen representanter for Arbeiderpartiet, eller for så vidt heller ikke andre partier. Innlegget tyder på at de heller ikke har gjort noe for å skaffe seg denne informasjonen på annet hold. Vi må spørre er det slik at de ikke bryr seg om det er noen rein og samer i veien, når de skal gjennomføre sitt store «grønne» prosjekt, om de ikke vet eller om de ikke vil vite. De skal skape nye arbeidsplasser, men bryr de seg ikke om at tradisjonelle arbeidsplasser går tapt? De snakker stort om bærekraft, men det kan man ikke om man samtidig ødelegger for andre bærekraftsmål.

Arbeiderpartiet har vært med på å skrive hensyn til samisk kultur og næring inn i grunnloven, finnmarksloven, naturmangfoldloven m.m. Men hva er praksis? Fra Fosen til Varanger har Arbeiderpartiet gått inn for utbygging av vindkraft i reindriftsområder, og de gjør det fortsatt. Deres ordførere er ofte pådrivere for utbygging.

Nå vil noen innvende at reinbeitedistrikt 7 har sagt ja til utbygginga på Rákkočearru. Det er litt sant, men ikke hele sannheten. I alle utbyggingssaker er reindrifta utsatt for et veldig press til å godta utbygging. Ofte får de tilbud om erstatning med beskjed om at om de ikke inngår avtale med utbygger, får de ingenting, utbygginga vil skje uansett. Dette var tilfelle med første del av utbygginga på Rákkočearru.

Da reinbeitedistriktet blei klar over de store skadevirkningene, var det for seint, men de satte seg da bestemt mot bygging av trinn 3. Det er dette som AP nå mener skal overkjøres. Ikke nok med at reindriftssamene skal overkjøres, men man skal late som de ikke er der, gjøre dem usynlige.

Den store hydrogensatsinga må diskuteres på grunnlag av fakta om fordeler og ulemper og ikke som høystemt hyllest uten å snakke om hva som kan gå tapt og om det er verdt å ofre det.

Kommentarer til denne saken