iFinnmark sendte direkte fra utdelingen av Vadsø kommunes kulturpris på kulturskolen i Vadsø torsdag.