iFinnmark sendte direkte fra ForFinnmarks markering mot fylkessammenslåing onsdag 20. juni kl. 12.40.