Se video av to stridsvognsminer fra krigens dager som dykkerne Tommy Johansen og Geir Persen har funnet i Nedrevann.