Rev av taket på 12 brakker. Er allerede igang med oppryddingen.