Arnt forteller eventyret om da han møtte på noe mystisk mens han var fisket på havet.