Alta kulturskole leverte en nær og flott danseforestilling på Kuben i Alta.