«Tåkehavet» involverte både Høgtun skole og kulturskolen.