I disse tider er asfalt mye omtalt. Bare Egil har en egen sang om veidekket.