Maja Kruuse skrev 04.04.2022 i sitt innlegg her i Finnmarksdebatten om internasjonale aktører som planlegger å etablere seg på det gamle sykehuset i Kirkenes.

Hun refererer også til daglig leder Magnus Mæland i Kirkenes Næringsforening i ICE Talks 29.03.: « ... ingen med sikkerhet kjenner framtiden, men vi har ganske sterke indikasjoner på hva som kommer til å skje med samfunnet i Sør-Varanger om vi ikke klarer å snu trenden snart.» Med andre ord, med synkende befolkningstall og næringslivet i krise, skapt av covid-19 pandemien og sanksjonene mot Russland, blir Sør-Varanger etter hvert kun et gamlehjem hvor de aller fleste unge voksne mellom 18–40 år har flyttet fra, på grunn av manglende framtidsutsikter.

Men, det finnes håp hvis vi tør å tenke nytt! Vi vil oppfordre beslutningstakere i Sør-Varanger kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune til å jobbe sammen, gripe sjansen og slå to samfunnskritiske fluer i en smekk.

På Kirkenes videregående skole har vi en IB-linje (International Baccalaureate), som tilbyr videregående opplæring med internasjonal læreplan. Fokuset i læreplanen er på interkulturell forståelse og helhetlig tilnærming på komplekse og globale utfordringer.

Med IB-linjen kan vi tilby ukrainske ungdommer en internasjonalt anerkjent videregående kompetanse – på engelsk. Her vil de sammen med norske elever kunne fullføre videregående utdanning, lære norsk og engelsk i en utdanningspakke som kvalifiserer for studier i Norge og verden ellers.

Vi har en kompetent lærerstab med solid internasjonal utdanning og erfaring, med lærere fra seks ulike land som har et unikt utgangspunkt til å hjelpe unge mennesker som finner seg i et fremmed land. I tillegg har vi 500 fantastiske elever som vil være en naturlig arena for å skape noe som er betydningsfullt for deres framtid og som ligner «normalitet» i et kaotisk liv.

Nå er IB-linjen riktignok vedtatt nedlagt, men når virkeligheten endrer seg, slik den gjorde 24. februar i år, så er det ennå tid til å endre kurs. Det er det minste vi kan gjøre som medmennesker og samfunn når verden så brutalt banker på døra?

I tillegg til den akutte humanitære krisen, må vi også tenke på langsiktig levekår i Øst-Finnmark. Kirkenes videregående skole har vært i kontakt med de internasjonale investorene under konseptet Nothing Hill. De ser store muligheter i rekruttering av elever fra utlandet til den nye IB-linjen som tar næringslivet sine behov enda bedre til hensyn.

Disse elevene skal kunne norsk allerede før de ankommer, takket være den testede forretningsmodellen til Finest future, én av utdanningsaktørene på Nothing Hill. På litt lengre sikt, ville reetablering av IB-linje hos Kirkenes videregående skole bringe nye og motiverte samfunnsbyggere til Øst-Finnmark i akkurat den aldersgruppen Mæland spør etter, ikke å nevne potensielle studenter til de nye høyere utdanningslinjene i Sør-Varanger.

Dette ville hjelpe til både å snu fraflyttingstrenden, bygge framtidens kompetanse og beholde kompetanse og skattebetalere i området på sikt.

Apparatet og pedagogisk kompetanse har vi klart, det som mangler i dag er mot fra politikere til å satse på framtiden og nytenkning på tvers av administrative ansvarsområder!