I Finnmark Senterparti har vi de siste årene hatt en kjempevekst i medlemmer og kommunelag. Det som kjennetegner veksten i medlemmer, er et økt engasjement for utvikling av lokalsamfunnet. Både fordi vi vil endre ting som går gal vei eller at vi ser muligheter som ingen andre har tatt tak i.

Jeg er og har vært politisk aktiv fordi jeg først og fremst er fryktelig glad i hjemplassen min, Hasvik, og identiteten som Hasvik har i Finnmark.

En identitet som over mange generasjoner blitt bygget opp av folk som har drevet med fiskeri, turisme, bygg og anlegg, idrett og kultur, og ikke minst politikk. Finnmarks-identiteten er ikke noe som kan klart defineres, det er noe man føler og følelsen er like sterk men forskjellig rundt om i Finnmark.

Men det er ikke tvil om at finnmarkidentiteten er sterk fordi vi har opplevd mange opp- og nedturer gjennom årene. Uavhengig om du bor her eller har flyttet sørover.

Og det er ofte vi politikere som har vært nødt til å gjøre noe med de store endringene, spesielt nedturene. Det er her jeg kommer til hovedkonklusjonen i «hvorfor jeg holder på med dette». Jeg har i snart 30 år som politiker sett at Finnmark, med alle de store og små hjemplassene til finnmarkingene, har alltid vært mest utsatt for å miste eller i det hele tatt ikke få tilgang til ressurser og vanlige samfunnstilbud som trengs for å utvikle seg. Og når det har pågått over mange generasjoner, blir det en etablert sannhet nasjonalt at vi ikke klarer å få ting til.

Det er her jeg fortsatt henter mitt engasjement fordi det er så forbaska feil. Jeg har sett hva som kan skje om vi får muligheter til å utvikle ressurser og rettigheter. Våre ressurser skal utvikles av de som forstår hvordan neste generasjon skal få nytte av arbeidet. Det er sånn finnmarkingene har klart seg i generasjoner.

Finnmark Senterparti går til valg for å rette opp i det her. Nancy, Heidi og jeg representerer et parti som har som vårt største mål å la oss som bor her få mulighetene til å utvikle ressursene og rettighetene på våres måte, slik som folket i Finnmark har gjort i generasjoner. Det vil si bærekraftig, lokalt og verdiskapende langt utover økonomisk profitt.

Vil dere vite mer om hvordan vi vil jobbe på Stortinget, stikk innom for en kaffeprat når vi er et sted nært deg i valgkampen eller ta kontakt via lokalpartiet i kommunen din.