Om statsminister, Jonas Gahr Støre, ikke vil lytte til Kimek-sjefens varsku – bør han lytte til hva russepresidenten, Julie Kildemo, sa i sin tale 17. mai i Kirkenes. Ungdommen vil hjem igjen til Sør-Varanger! Men da trenger de jobber og trygge og levende lokalsamfunn å komme tilbake til.

Siden Barentssamarbeidets start på 90-tallet har Øst-Finnmark vært politisk programforpliktet til å se østover, for vekst og utvikling i regionen. Politisk har det vært investert både menneskelige og finansielle ressurser for å skape både folk til folk samarbeid og næringssamarbeid over den norsk-russiske grensen. I glasnost-tiden fremsto dette fornuftig og hensiktsmessig. Men tidene har endret seg.

Siden Sydvarangers nedstenging i Kirkenes har befolkningsutviklingen i Sør-Varanger vært i en stadig raskere negativ spiral. Norges endrede forhold til Russland setter nå så mange som 300 arbeidsplasser i Sør-Varanger i fare. Og den negative befolkningsutviklingen i Øst-Finnmark skyter ytterligere fart.

Næringspolitikk er sikkerhetspolitikk

Det er ingen andre sivilsamfunn i Norge som kjenner så mye på Ukraina-krigens konsekvenser som Øst-Finnmark. Nå har vi lært at vi ikke kan bygge våre lokalsamfunn på russisk handel og næringssamarbeid. Næringspolitikk er i aller høyeste grad også sikkerhetspolitikk.

Det er hevet over enhver tvil at disse 300 arbeidsplassene, som nå er nedleggingstruet, er politisk drevet frem i Barentssamarbeidets ånd. En god politisk tanke som aldri rakk å bli ordentlig voksen. Nå gjenstår det at politikerne kjenner på sitt eget ansvar og gir Øst-Finnmark og Sør-Varanger håp. Et håp om fremtid for ungdommen som vil hjem etter endt utdanning. Til det trenges arbeidsplasser som grunnlag for trygge og gode lokalsamfunn.

Det er nå Regjeringen kan vise hva den sosialdemokratiske muskelen kan få til. Det er nå man skal åpne den politiske verktøykassen og sikre at Julie Kildemo har en fremtid i Øst-Finnmark.

La oss bygge Øst-Finnmark for fremtiden

Næringsministerens nedleggelse av Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa bør snues til å bli starten på et omstillingsfond for Øst-Finnmark. Den grønne omstillingen trenger mineraler, kraft og hoder. La oss bygge Øst-Finnmark for fremtiden.

Det er på tide å se på jernbane mellom Finland og Kirkenes og få bygd kraftlinjer fra Vest-Finnmark og helt frem til Kirkenes. I en omstilling er det viktig at man beholder folket igjen i samfunnet. Med lav arbeidsledighet i hele Norge er det ikke stor fare for høy arbeidsledighet i Kirkenes. Det er en mye større risiko for at mennesker flytter ut av både Øst-Finnmark og Nord-Norge. Kompetanseflukt er distriktenes verste fiende, med den forsvinner ikke bare bosetning, men også risikovillig kapital. Tilbudet om høyere utdanning må styrkes og videreutvikles. Samtidig må staten bruke sin eiermakt i sine statseide selskap for å bidra til oppdrag i eksisterende industri i Øst-Finnmark.

Målet må være å beholde folket i Øst-Finnmark, ved hjelp av både arbeid og utdanning.

Den sosialdemokratiske muskelen i Mo i Rana

Vi har erfaring fra 9. juni 1988, da Gro Harlem Brundtland både la ned Jernverket i Mo i Rana og samtidig ga Rana håp om ei fremtid. Ved hjelp av statlig Rana-pakke og godt samarbeid mellom lokalt og fylkespolitisk nivå samt eksisterende næringsliv greide man å legge grunnlaget for dagens fremste industrimotor i Nord-Norge. Look to Mo i Rana – den sosialdemokratiske muskelen lar seg ikke stoppe om det er politisk vilje til å holde folk i arbeid og samfunn levende.

Kjære statsminister Støre, ikke reis til Kirkenes for å fortelle at sanksjonene mot Russland er viktig å overholde. Du vil neppe finne noen som er uenig i det.

Lytt til Kildemo! Kom til Kirkenes med en statlig omstillingspakke, bred invitasjon til samarbeid på alle nivå som også inkluderer det private næringslivet. Og ikke minst en klokkeklar statlig målsetting om vekst i Øst-Finnmark. Næringspolitikk er sikkerhetspolitikk nå.

Norge trenger Øst-Finnmark, og nå trenger Øst-Finnmark oss!