Et nytt skoleår er i gang – og aldri før har det vært større fokus på læring og det å nå fastsatte kompetansemål. Skoler og kommuner «henges ut» dersom det skåres for dårlig på nasjonale undersøkelser. Finnmark Friluftsråd har tro på mer bruk av det klasserom som mangler vegger og har himmelen som tak. Dette fordi vi ønsker en skole der elever trives og utvikler seg samtidig som fastsatte mål i ulike fag nås.

Klasserom ute. Vi har mange lærere som er dyktige på bruk av læring i friluft. Utfordringen er å få dette til å sitte i ryggmargen til hele skolen, og ikke bare være noen få engasjerte lærere er opptatt av. Skolens nærmiljø består av flere læresteder enn bare klasserommet. Vi ønsker skoler som kartlegger lærestedene og ta dem bruk i så mange fag som mulig, for alle klassetrinn og til alle årstider. Friluftsrådet samarbeider med skoler som er opptatt av stedsbasert læring og læring i friluft.

Tenk variasjon. Stein i fjæra og biler på en parkeringsplass kan brukes i matematikkundervisningen. På samme måte kan strandrydding og en tur i fjæra brukes i de fleste fag. Elevene kan skrive dikt på norsk eller en historie på engelsk om det de finner. Med utgangspunkt i geografi kan elevene kartlegge om avfallet kommer nært eller fjernt ifra. En gruppe kan lage en installasjon med all gul og blå plast, mens en andre elever lager noe som er rødt og grønt. Dermed er også kunst og håndverksfaget hektet på. Mulighetene er mange. Det handler bare om å være litt kreativ og ta de i bruk.

Gir en bedre skole. Fordelene med læring i friluft er mange. Variasjon og allsidighet er viktig både for elever og lærere. Læring i friluft bidrar til det. Læring i friluft hjelper også med å få inn mer fysisk aktivitet. Stillesitting er et problem. Erfaringene viser også at læring i friluft engasjerer elever på en annen måte enn inne i klasserommet. Mens noen elever er stille og viser lite engasjement innendørs, kan det motsatte skje når undervisningen flyttes ut. Samarbeid er viktig og det å lære samarbeid kan fungere bedre utendørs. Læring i friluft er virkelighetsnær læring der elevene lærer om virkeligheten i virkeligheten.