Vi trenger likeverd – ikke vetorett

KRITSIK: NSR og Nordkalottfolket er i ordkrig.

KRITSIK: NSR og Nordkalottfolket er i ordkrig. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.NSR har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å se nord for mer enn bare oss samer. Takk, rådgiver Larsen, for at du tar deg tid til å belære meg og Nordkalottfolket om urfolksrett og hvor antisamisk vi er.

Å fravike urfolksrettens bokstav og krav har Sametinget gjort flere ganger, når dette er vurdert til å gi positiv utvikling for samene. Sist da Sametinget, i 2018, gjorde avtale om budsjettprosedyrer om økonomiske midler til det samiske formålene. Denne avtalen kan ikke engang med milde øyne sies å være innenfor verken selvbestemmelse eller urfolksrettens krav. Den ble for øvrig vedtatt og stemplet under NSRs og Larsens vakt på Sametinget. Jeg regner med at det ble gjort en vurdering av at dette var klokt å gjøre da budsjettavtalen fører til at man forhåpentligvis kommer et skritt framover i en sak som har ligget uten framgang i tiår.

Så derfor sier jeg bare; La den som har holdt sin sti rein være den første til å kaste stein og beskylde andre for å kaste samiske rettigheter på bålet.

Jeg registrerer at NSR gjerne bruker organisasjoner, med rasistiske holdninger, som EDL til å skremme samepolitikere fra å uttale seg imot deres samepolitikk. Er man ikke enig med NSR stemples man som antisamisk og blir beskyldt for å løpe ærender for andre. På denne måten reduserer NSR det samiske ordskiftet og vi har et demokratisk problem. Også de som leder må tåle kritikk. Det skader ikke at de forsøker å være ledere også i retorikk.

Jeg skal ikke oppholde leserne lenge med mine anekdoter, men igjen påminne NSR om at vi i nord lever og bor sammen – 3 folk og ulike næringer. Vi bor ikke i reservater, og forhåpentlig viser det heller intet ønske fra samefolket å leve og bo slik. Derfor sier vi at samene skal ha sterk medbestemmelse i det som skjer i utmarka i nord, men ingen vetorett.

Bare spør fastboende samer som vil bygge ny hytte. De har ingenting de skal ha sagt. Eller spør de sjøsamer som har bufe i beitemark som er fredet for reindrift. Heller ikke de har noe de skal ha sagt om reindrifta vil bruke området. Heller ikke skuterfolket når snøen ligger lenge, det være seg samer, nordmenn eller kvener. Hadde likeverdighet heller vært prinsippet ville det gitt flere rettigheter til alle.

Vi lener oss på Kystfiskeutvalgets prinsipper. Carstein Smith har innstendig forklart samiske politikere hvordan man kan bruke folkeretten til å gi alle i et område rett til ressurser og områder, nettopp som et verktøy for å bedre samekulturens vilkår. Derfor sier vi at vi vil ha mer lokal forvaltning av vår felles utmark i nord, uavhengig av om man er samer, nordmenn eller kven. Sammen kan vi skape verdier, sammen kan vi forvalte utmarka og sammen løfter vi hverandre. I nordområdepolitikk er det intet vi samer og dere nordmenn – i nordområdepolitikken er det vi her nord samlet.

NSR, AP og SP må gjerne jobbe for at regjeringen skal innfri deres krav om vetorett. Det er i deres fulle rett. Nordkalottfolket mener dette kravet verken vil bedre samekulturens vilkår eller nord. Vi kjemper for bedre vilkår for å utvikle arbeidsplasser i samiske kulturbaserte næringer, endre diskriminerende lovverk som hemmer vår bruk av utmark og lokalforvaltning. Vi forventer at regjeringens nordområdesatsing skal gi det flerkulturelle nord likeverdige vilkår med sør.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags