Gå til sidens hovedinnhold

«Vi trenger en egen finnmarksminister i regjeringen»

Finnmark trenger en nasjonal politikk med en egen finnmarksminister, mener de tre herrene som er er i ferd med å avslutte sin Finnmark-safari 2021. Det de har til felles at de er over middels interessert i samfunn, politikk og kommuner og er fra Rauma kommune i Møre og Romsdal.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nedenfor oppsummer vi våre tanker om Finnmark – basert på tidligere besøk i Vest-Finnmark, siste ukes safari i Øst-Finnmark og samlet erfaring og engasjement for norske lokalsamfunn gjennom tre lange og aktive liv.

Finnmark-safari 2021 nærmer seg slutten. Vi har besøkt 11 kommuner – Nesseby, Vadsø, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Porsanger, Karasjok, Tana og Sør-Varanger. Vi har kjørt 170 mil hvorav kilometervis parallelt med grensa til Finland og Russland. Vi har snakka med et hundretall åpne og engasjerte mennesker- til alle døgnets tider og i ulike situasjoner. For vår egen del oppsummerer vi våre tanker, og deler med den som ønsker innspill til egen tankevirksomhet om nettopp Finnmark.

At utviklinga ikke er god i Finnmark illustreres best ved at regionen fikk nesten 800 færre innbyggere i 2020. Finnmark vil dramatisk forvitre hvis en årlig befolkningsgang på 1 prosent fortsetter.

Finnmark er variert både når det gjelder landskap, økonomi og livskraft. Vi har møtt kommuner i krise, kommuner i vekst og kommuner som stråler med masse penger på bok. Vi har sett de ytterste værharde bosetningene i Gamvik og vandret i den lune furuskogen i Karasjok.

Fisk er viktigste grunnlaget for at det bor folk i Finnmark. Fiskeripolitikken må videreutvikles raskt for å optimalisere en helårs, bærekraftig verdiskaping fra fiskeriene – både i båten og ikke minst på landsida. Fiskerihovedstaden Båtsfjord viser veg.

Arbeidsplasser er selvsagt viktig for Finnmark, men attraktive lokalsamfunn er viktigere for å tiltrekke seg både arbeidskraft og holde på ungdommen. Attraktive lokalsamfunn krever større variasjon i sysselsettingstilbudet – for begge kjønn og ulike utdanninger. Og det må jobbes med boligtilbudet.

I Finnmark utgjør avstandene en fundamentalt annen forutsetning for organisering av offentlige tjenester og kommunestruktur enn i landet for øvrig. Tradisjonell tenkning om større enheter som viktigste medisin for bedre og billigere offentlige tjenester funker ikke her. Derfor er dagens kommunestruktur i området ikke noe problem, heller ikke at Finnmark får et lokalsykehus til.

Finnmark er proppfull av bærekraftig energi. Allerede i dag produseres mer energi enn regionen bruker. De første vindmøllene er på plass, men kan ikke kjøres for fullt fordi det er ikke plass for mer strøm i nettet. Og det er øde arealer til langt flere vindparker. I vesle Berlevåg så vi pilot-kraftverket som produserer grønn hydrogen basert på elektrisitet. Energifylket Finnmark kan spille en vesentlig rolle som både Norge og Europas grønne batteri. Halvparten av nybilsalget i Finnmark var i august elbiler noe som bla. skyldes en god ladeinfrastruktur som er bygd ut.

Vi opplever at «folk flest» har et avslappa forhold til sammenslåingen eller oppløsningen av Troms Finnmark. Men ingen tror at en eller to fylkeskommuner eller en eller to statsforvaltere gjør den store forskjellen. Det eren dedikert statlig politikk for regionen sammen med ressurspersoner som brenner for Finnmark – og som bor og virker her – som kan gjøre en forskjell for Finnmarks nåværende og kommende innbyggere.

Finnmark har en storpolitisk strategisk funksjon for Norge – og vesten. Men vi er usikre på om denne posisjonen ivaretas best gjennom den baseoppbygging som norske myndigheter nå har tillatt. I Øst-Finnmark har folk forholdt seg til og samhandlet med russerne i flere hundre år. De har samhandlet og samsnakket – folk til folk. Det bør Finnmarkingene stimuleres til å fortsette med nå etter at koronaen er over – og trekke resten av det norske folk med i dette viktige arbeidet med å bygge kjennskap og tillit mellom våre to nabofolk.

Gjennom årtier har det vært forsøkt masser av politikk, tiltak. omstillingsprogram og prosjekter som ikke har gitt tilfredsstillende resultat for Finnmark – et bærekraftig Finnmark i utvikling sosialt, økonomisk og miljømessig. Vår beste anbefaling er derfor at Finnmark på viktige områder må fristilles for nasjonal politikk som er skapt for resten av landet, og at Finnmark får en egen statlig finnmarkspolitikk som – i alle fall en periode – frontes av en egen finnmarksminister. Særordninger for Finnmark er jo ikke noe nytt – Sametinget og Finnmarkseiendommen kan nevnes.

Vi heier på Finnmark og folket som bor her!

Biografi

Arne Steffen Lillehagen

Siviløkonom

Tidligere næringslivsleder og banksjef.

Lokalpolitiker for Venstre i 4 perioder


Arne Skiri

Psykolog

Kommunepsykolog Rauma i årtier

Lokalpolitiker

Gårdbruker og elveeier i lakseelva Rauma


Oddbjørn Vassli

Master Public Administration

Rådmann i 4 kommuner, sist i Rauma kommune

Tidligere kommunekonsulent – har jobbet i, for eller med ca. 130 av landets kommuner

Kommentarer til denne saken