– Vi trenger å være flere og større og sterkere for å ha mest mulig gjennomslagskraft

TILSVAR: Asbjørn Larsen i RIO svarer Tor Asle Varsi i dette innlegget. Illustrasjon.

TILSVAR: Asbjørn Larsen i RIO svarer Tor Asle Varsi i dette innlegget. Illustrasjon. Foto:

Av

Brukerorganisasjonene gjør en viktig jobb

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tor Asle Varsi maler et feil bilde av situasjonen når han skriver at norsk ruspolitikk og rusomsorg er lik ingenting og at brukerorganisasjonene sitter passive bak PC-ene sine mens livet ruller forbi.

Først, det er fint at Varsi påpeker forbedringspotensialer på rusfeltet. Det er for lite tilbud i kommunene og ettervernet må styrkes. Dette jobber vi i RIO for.

Rusreformen

Samtidig, mens Varsi sitter bak PC-skjermen foregår det en politisk kamp for avkriminalisering av befatning med illegale rusmidler til eget bruk. Denne reformen kommer som et resultat av at samtlige brukerorganisasjoner samlet seg om et krav til regjeringen om å slutte å straffe brukerne fordi det ikke er i tråd med allmenne faglige og kriminalpolitiske prinsipper.

Daglig leder i RIO var medlem i Ruserformutvalget som skrev NOU2019:26 ‘Rusreform – fra straff til hjelp’ og som har stått som en bauta i rusdebatten, og trolig vil gjøre det frem mot stortingsvedtakene som er planlagt våren 2021. Dette arbeidet har fått både nasjonal og internasjonal anerkjennelse, blant annet av Verdens helseorganisasjon og FNs høykommissær for menneskerettigheter. I etterkant av NOU-lanseringen har RIO vært med å arrangere folkemøter i Tromsø, Kristiansand, Bergen og Trondheim for å dele informasjon rusreformen.

Ettervern

Når Varsi spør om hvorfor det er så taust om ettervern fra samtlige organisasjoner, er jeg usikker på om han har fulgt med i det. hele tatt. Ettervern har vært en av RIO fanesaker siden oppstart i 1996, og vi var med å innføre begreper integrert ettervern for nesten 4 år siden. Et begrep som er mye brukt i dag, deriblant nevnt flere ganger i KrF sitt partiprogram og der vår modell for ettervern er vedtatt av Stortinget i 2018. Dessverre har ikke-regjeringen fulgt opp stortingsflertallets anmodningsvedtak, og derfor har vi jobbet for at de regionale helseforetakene innfører ettervern gjennom anbudsrundene med de private ideelle.

Erfaringskompetanse

Formålet med RIO er å bidra med fag- og brukerkompetanse på rusfeltet. Vi jobber inn mot kommune- og spesialisthelsetjeneste med mål om bedre tjenester for brukerne. Dette har medført bedringer flere steder. Blant annet har vi vært pådrivere for flere erfaringskonsulenter i tjenestene, noe Varsi etterlyser. RIO og MARBORG (brukerorganisasjon i nord) arrangerer fagdager for at erfaringskonsulentene skal være best mulig rustet i jobben sin.

Vi hjelper brukere

Når Varsi skriver at vi ikke kan hjelpe brukerne vi skal representere, så er dette en for streng dom. Vi er med i utviklingsarbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi bidrar med råd, veiledning og praktisk bistand. Ofte er vi bindeleddet mellom brukerne og helsevesenet. Vi hjelper til med søknader, klagesaker, utdeling av brukerutstyr, drifting av lavterskeltilbud i tillegg til jobben vi gjør på systemnivå og opp mot politiske miljøer.

RIO har flere prosjekter og tiltak som Varsi kan lese om på nettsidene våre, som blant annet Kafe X, Ovenpå i Bodø, Kafe Nordlys i Nordreisa, Kreativ Recovery i Kristiansand, Idrett mot rus og utvikling av brukermedvirkning på russiske rusinstitusjoner.

Her i nord har vi Gatemagasinet Virkelig, et magasin som i dag også er i Bodø med navnet Ekko som vi var med å starte opp.

Vi har vært involvert i planleggingen av flere lavterskel arbeidstilbud som ‘Dagsjobben’, et tilbud som gir brukerne en mulighet til å jobbe noen timer per dag, og som gir meningsfylte hverdager. Vi har vært med i arbeids- og styringsgrupper for etablering av IPS-jobbspesialister som skal hjelpe de som er utenfor arbeidslivet på grunn av rusutfordringer tilbake til jobb. Det samme gjelder ACT og FACT Team, som er samarbeidsteam mellom kommuner og sykehus.

Medlemskap. følge Varsi skiller brukerorganisasjonene på rusfeltet seg fra andre pasientorganisasjoner ved at vi ikke har forhandlingsrett, uten å underbygge dette nærmere. Vi samarbeider tett med mange pasientorganisasjoner og ser ikke at rusorganisasjonene har dårligere vilkår enn dem. Men, det som er helt klart er at vi trenger å være flere og større og sterkere for å ha mest mulig gjennomslagskraft. Derfor oppfordrer jeg Varsi til å melde seg inn i RIO slik at vi kan jobbe videre sammen om bedre tjenester for personer med rusproblemer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags